หลักสูตรตอบโจทย์สู่การเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชัน


2021-03-29   2381 อ่านแล้ว

 

อยากเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Developer) เรียนสาขาอะไรดีที่ ม.กรุงเทพ? เชื่อว่าหลายคนมี Smartphone เพื่อใช้ตามความต้องการในด้านต่างๆ ซึ่งแอปพลิเคชัน (Application) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย โดยปัจจุบันองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ก็ต้องการบุคลากรเข้าไปพัฒนาระบบ ยังเป็นอาชีพที่มาแรงเป็นที่ต้องการของตลาดงานและที่สำคัญเงินเดือนสูงมากๆ ซึ่ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์อาชีพนี้อีกด้วย จะมีสาขาอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลย

 

 

 

 

ในปัจจุบันคนใช้สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงมากขึ้น หนึ่งในแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยม นั่นก็คือ แอปพลิเคชันเกม (Game Application) สำหรับใครที่สนใจทั้งสายอาร์ตและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ตอบโจทย์นักศึกษาอย่างแน่นอน สามารถเรียนและสนุกไปกับเกม ได้ทักษะการออกแบบ UX/UI ให้มีความสร้างสรรค์ สวยงามและตอบโจทย์ รวมถึงทักษะพื้นฐานการเขียนภาษาโปรแกรมพิวเตอร์ การเขียนโค้ด (Coding) เพื่อนำไปพัฒนาให้ตรงความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย

ใครอยากมาเป็นเด็กเกม ม.กรุงเทพ จะได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างเกมจริงใน Play Store ให้คนโหลดมาใช้งานจริง สามารถทำงานเป็นนักออกแบบเกม (Game Designer) นักพัฒนาโมบายเกม (Mobile Game Developer) นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Designer) นักออกแบบอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI Designer) หรือสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

อีกทักษะที่สำคัญต่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน นั่นคือสกิลด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หลักสูตรต้นแบบจากองค์กร IEEE และ ACE ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจในด้าน Tech Startup ได้อีกด้วย

สาขานี้นอกจากจะทำงานในด้าน Application Developer แล้ว ยังสามารถทำงานเป็น Programmer, Fullstack Developer หรือ Web Developer ใครที่อยากเริ่มต้นทำงานในสาย Developer สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ และอีกทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือมีทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้วย

 

 

 

 

 

 

 

แอปพลิเคชันในปัจจุบันได้นำ Data มาวิเคราะห์และจัดการบริหารข้อมูล เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตอบโจทย์คนที่ใช้งาน แต่บางครั้งอาจมีอันตรายของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะแฝงมาในแอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่โดยไม่รู้ตัว โดยสาขาวิชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และวิทยาการข้อมูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม น้องๆ จะได้เรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์บนมือถือ การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบการทำงานทั้งหมด เช่น ข้อมูลความลับองค์กร ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลการเงิน เป็นต้น

สาขานี้เน้นทักษะด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics ) และเสริมความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เรียนรู้การวิเคราะห์แบบเจาะลึก และการดูแลระบบความปลอดภัยและความมั่นคงไซเบอร์ที่มีความจำเป็นขององค์กร รวมถึงเป็นอาชีพใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดงานด้านไอที และสาขานี้มีศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้เลย

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสื่อสารไร้สาย และระบบสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเน้นให้นักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยีและการจัดการด้านธุรกิจ รวมถึงการทำงานแอปพลิเคชัน ตั้งแต่ขั้นตอนและภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ไร้สายแต่ละแพลตฟอร์ม การจัดการ Cloud การทำงานกับสื่อมัลติมีเดีย และทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีและลูกค้าให้ทันกับยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีวิชาที่สามารถที่เน้นไปทางแอปพลิเคชัน เช่น วิชาการออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสารไร้สาย (Mobile Application Development) รองรับหลากหลายแพลตฟอร์มเช่น วิชา เทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์และการประยุกต์ใช้ (Cloud Computing Technology and Applications) และวิชาระบบธุรกิจอัฉริยะเบื้องต้น (Introduction to Business Intelligence System) เป็นต้น