เจาะลึก 10 วิชาตามเทรนด์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง


2021-03-29   88 อ่านแล้ว

 

ในยุคที่โลกดิจิทัลมาแรงสุดๆ การใช้ชีวิตแทบทุกอย่างต้องผ่านเครื่องมือหรือการสื่อสารที่อยู่ในโลกของดิจิทัลทั้งนั้น น้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนด้านการตลาดที่เน้นสายดิจิทัลโดยตรง ต้องมาที่สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรียนรู้การตลาดสำหรับใช้ในโลกดิจิทัลโดยเฉพาะ เพื่อให้น้องๆ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งในปัจจุบันสายอาชีพด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการมากและมีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกด้วย จะมาเป็นเด็กการตลาดดิจิทัลทั้งทีจะได้เรียนวิชาไหนกันนบ้าง ตามไปดูกันเลย

 

 

 

 

 

 

วิชานี้คือวิชาปูพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจการตลาดดิจิทัลมากขึ้น โดยการเรียนรู้และวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลแบบเก่า ไปจนถึงรูปแบบใหม่ในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สื่อโฆษณา นอกจากเรียนรู้พื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในการตลาดดิจิทัลแล้ว นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์พฤติกรรมการสื่อสารของผู้คน ทั้งจากผู้สร้างสื่อ และผู้รับสื่อ เพื่อสามารถสร้างการตลาดแบบดิจิทัลให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภค หรือที่เราเรียกกันว่า “ลูกค้า” นั่นเอง

 

 

 

 

 

 

วิชานี้ตรงตัวตามชื่อของวิชา นั่นคือ เรียนรู้วิธีการคิด การวางแผน การจัดการ การบริหารงานคนภายในองค์กร และการคัดเลือกคนเพื่อทำงานในตำแหน่งต่างๆ รวมถึงการประเมินการทำงานภายในองค์กรจากปัจจัยต่างๆ เพราะการทำงานร่วมกับผู้คนควรมีทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ และมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อความน่าเชื่อถือของนักศึกษาและองค์กรนั้นด้วย

 

 

 

 

 

 

เมื่อเข้ามาเป็นชาวการตลาดดิจิทัลแล้ว ต้องรู้จักและจัดการข้อมูลทางการตลาดด้วยนะคะ สำหรับวิชานี้จะได้เรียนการบริหารข้อมูลในการทำการตลาดจากสื่อดิจิทัล ฝึกการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลจากสื่อ การแบ่งประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ และการนำข้อมูลที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือที่มี รวมถึงการประเมินคุณภาพของข้อมูล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถนำข้อมูลไปใช้สร้างแผนการตลาดได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

จะเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่อาจเป็นเงื่อนไขในการคิดแผนการตลาด หรือส่งผลต่อการทำงานในด้านนี้ วิชานี้จะเรียนรู้กฎหมายและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจ สัญญาซื้อขายทางกฎหมาย หรือสัญญาต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สัญญากู้ยืม สัญญาเช่าสินทรัพย์ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดในโลกดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน ภาษายังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร ยิ่งทางธุรกิจแล้ว ยิ่งมีความสำคัญมาก ถ้านักศึกษาสามารถสื่อสารได้คล่อง ก็สามารถได้รับโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ได้คู่ค้าเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การใช้ภาษาเพื่อการเจรจาต่อรองทางการค้า และนำเสนอโปรเจกต์ที่สำคัญให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ สำหรับวิชานี้คือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจมืออาชีพ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจ มารยาทในการพูดคุย และสร้างความกล้าให้นักศึกษาไม่เขินอายเมื่อใช้ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

ก่อนจะคิดแผนการตลาด เราต้องทำความเข้าใจผู้บริโภคและข้อมูลเชิงลึกก่อน เพื่อสร้างแผนการตลาดที่สมบูรณ์และตอบโจทย์ได้มากที่สุด วิชานี้จะเรียนรู้จิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น ใช้โซเชียลมีเดียไหนมากที่สุด ระยะเวลาการใช้งาน สนใจเรื่องอะไร กดไลค์กดแชร์เพจไหน เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาต้องนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อ เช่น การคิดถึงปัญหา การรวมข้อมูล การประเมินทางเลือก การประเมินผลหลังจากการซื้อ และต้องเรียนรู้ปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่กำลังเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดในอนาคตอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

การทำการตลาดในแต่ละครั้ง จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน กลยุทธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ช่วยให้แผนการตลาดของนักศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในวิชานี้จะได้เรียนรู้การคิดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อใช้ในแผนการตลาด พร้อมทั้งเรียนรู้จากเคสตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ทั้งแบรนด์เล็กหรือแบรนด์ใหญ่ พร้อมทั้งฝึกวิเคราะห์ พัฒนา และสามารถนำกลยุทธ์นั้นมาปรับใช้ในธุรกิจจริง ให้เหมาะกับสถานการณ์ และฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบและประเมินผลกลยุทธ์ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

วิชานี้เหมาะสุดๆ สำหรับสายคิดครีเอทีฟ เพราะต้องเรียนรู้การคิดแคมเปญ นั่นคือวิธีการทำการตลาดหรืองานโฆษณาแบบชุด ซึ่งต้องมีความรู้จากวิชาพื้นฐานมาก่อน เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น เมื่อเข้าใจแล้ว ก็สามารถคิดแคมเปญออกมาให้ตอบโจทย์ความต้องการได้ หลังจากนั้นจะได้เรียนรู้การวางแผนการทำการตลาด ไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง วางแผนงบประมาณเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ หลังจบแคมเปญต้องเรียนรู้การวัดและประเมินผล เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ในแคมเปญต่อไป บอกเลยว่าวิชานี้ต้องใช้จินตนาการสุดๆ ยิ่งคิดครีเอทีฟได้เท่าไหร่ ก็อาจจะตอบโจทย์ได้มากเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

การตลาดจากการโฆษณาในสมัยนี้คงยังไม่พอ เพราะผู้บริโภคต้องการข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในสินค้านั้น จึงเกิดเป็น Influencer ขึ้นมา และการเรียนรู้ในวิชานี้ คือการตลาดที่เกี่ยวกับ Influencer ทั้งหมด การทำการตลาดกับ Influencer ผ่านช่องทางต่างๆ มีการแบ่งประเภทของ Influencer อยู่ในระดับใหญ่หรือเล็ก เพื่อนำไปปรับใช้กับแผนการตลาด และต้องวิเคราะห์บทบาท บุคลิก หรือคอนเทนต์ของ Influencer ว่าเหมาะสมกับสินค้าประเภทไหน นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนการบริหารจัดการและการวางแผนคอนเทนต์ ข้อความ แคปชั่น เพื่อส่งต่อให้กับ Influencer และสุดท้ายคือการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าหรือแบรนด์เพื่อประเมินความเหมาะสมระหว่างเนื้อหาและ Influencer

 

 

 

 

 

 

สุดท้ายกับวิชาที่อินเตอร์สุดๆ กับการตลาดระหว่างประเทศ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดทุกอย่างในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถวางแผนการตลาดได้ถูกจุด โดยจะได้เรียนรู้การตลาดระหว่างประเทศและในระดับโลก รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่เป็นไปได้ในการทำการตลาด หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ โครงสร้างและการทำงานขององค์กรระหว่างประเทศ หรือการเลือกใช้กลยุทธ์ในต่างประเทศที่แตกต่างจากบ้านเรา รวมทั้งเรียนรู้การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศและนโยบายการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของภาครัฐและเอกชน