เรียนบริหารการเงิน ให้มีเงินอย่างไรในยุคนี้


2021-03-26   108 อ่านแล้ว

 

อยากมีเงินต้องรู้จักการบริหารเงินให้เป็น สำหรับ #Dek64 คนไหนที่มี Passion สนใจเรียนรู้ด้านการบริหารการเงินต้องที่ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรที่ครอบคลุมแนวคิดและวิชาด้านการเงินอย่างรอบด้าน เข้าใจในระบบการเงินในตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการเงินได้อย่างมืออาชีพและมีอิสรภาพทางการเงิน 

ใครที่สนใจเรื่องเงินๆ ทองๆ มาที่สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้เลย เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้เงินและรู้จักการลงทุนอย่างถูกวิธี และตามเทรนด์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

สำหรับสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ จะได้เข้าใจถึงภาพรวมของโลกการเงิน และความสำคัญของสายอาชีพนี้ เพราะทุกองค์กรและบริษัท ต้องมีฝ่ายการเงินดูแลและคอยจัดการ เข้าใจถึงโครงสร้างและการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ การประกันภัย หลักการลงทุน การวิเคราะห์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ ระบบการเงินระหว่างประเทศ รู้จักเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

ใกล้ชิดกับนักการเงินถึงในคลาสเรียน จะได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงจากหลากหลายสถาบันการเงิน เช่น

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ เป็นอีกหนึ่งสาขาในคณะฯ ที่เปิดสอนมายาวนาน จนมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 5,000 คน โดยทำงานในหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใครที่เรียนสาขานี้จะได้เจอกับพี่ๆ ที่จะมาเป็นโค้ช แนะนำและแชร์ประสบการณ์อย่างกันเองถึงคลาสเรียนกันเลยทีเดียว พร้อมเรียนรู้ในสายงานการเงิน

ตัวอย่างศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น
- คุณพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร
- คุณอิง ภาสกรนที รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- คุณเชาวน์กร โชติบัณฑ์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- คุณฟีลิป เพ็ญบัณฑิตกุล Vice President บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- คุณเพชรรัตน์ ชาวป่า Sale Specifications บริษัท SPE Group (บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย Product for Constuction)
- คุณอนุชา ศิวิลัยกุล เจ้าของธุรกิจสวนอาหารเอกโอชา จ.เชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

เสริมความแข็งแกร่งของหลักสูตรด้วยพันธมิตรจากสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ความร่วมมือ เพื่อให้น้องได้รับประสบการณ์จากตัวจริง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมืองไทยประกันชีวิตและพันธมิตรอีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

จัดเต็มให้นักศึกษาเพื่อก้าวสู่อาชีพในตลาดงานให้ปังด้วยโครงการและกิจกรรมนอกห้องเรียนของทางสาขาวิชาการเงิน ไม่ว่าจะเป็น โครงการติวสอบ IC (Investment Consultant) License โครงการ Hero Stock Learning การติวเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษกับการสมัครงาน โครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม โครงการฝึกงาน Young Corporate Financial Officer รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่ออัปสกิลให้พร้อมก่อนเป็นนักบริหารการเงินที่ประสบความสำเร็จในอนาคต