โลจิสติกส์สุดคูล อาชีพติดเทรนด์ ตอบโจทย์ตลาดงานยุคดิจิทัล


2021-03-26   105 อ่านแล้ว

 

ตอนนี้อุตสาหกรรมการขนส่งและกระจายสินค้าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพฤติกรรมการสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่ธุรกิจ E-Commerce แต่ยังรวมถึงการจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บของ กระบวนการและวิธีการขนส่งต่างๆ เพื่อให้คุ้มค่าต่อทรัพยากรที่สุด พร้อมรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ตลาดงานจึงมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญการด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นจำนวนมาก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะน่าสนใจแค่ไหน ตามมาดูกันเลย

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เข้ามาเรียนโลจิสติกส์ที่ ม.กรุงเทพ จะได้เรียนรู้ทุกกระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ระบบการจัดซื้อจัดหา การขนส่งและกระจายสินค้า การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การลดต้นทุนของธุรกิจ รวมถึงการจัดการการพิธีการขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เพื่อความคุ้มค่าของทรัพยากร โดยสายงานนี้ ตลาดงานมีความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสในการได้งานทำ 100% ที่สำคัญ ม.กรุงเทพพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย อัปเดตเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ

 

 

 

 

 

สาขาวิชาโลจิสติกส์ฯ สนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียน ได้สอบใบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นใบรับรองมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จากสมาคม TACBA และ TIFFA โดยจะเตรียมความพร้อมในการสอบ เพื่อเป็นใบเบิกทางการเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น ให้นักศึกษาที่เรียนมุ่งสู่การเป็นนักบริหารโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพ และมั่นใจได้เลย เมื่อมีใบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์อยู่ในมือ เรียนจบไปไม่มีตกงานแน่นอน

 

 

 

 

 

ไม่เพียงแต่การเรียนการสอนที่ทางสาขาเตรียมให้น้องๆ แต่สาขายังมีกิจกรรมเสริมทักษะ ที่จะพัฒนาความสามารถของนักศึกษา อย่างโครงการ Logistic Young Talent Development Program ที่เป็นโครงการฝึกประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน โดยจะได้ฝึกงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นโอกาสในการได้งานทำหลังจากฝึกงานด้วย

 

 

 

 

 

เนื่องจากเป็นอาชีพที่ตลาดงานยังต้องการตัว นักศึกษาที่มีความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ รู้จักขั้นตอน กระบวนการต่างๆ ในการทำงาน จึงทำให้อาชีพสายนี้ มีค่าตอบแทนที่น่าพอใจ และมีโอกาสสูงที่จะต่อยอดการทำงานในต่างประเทศอีกด้วย

 

 

 

 

 

การเรียนและรับความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขา ทำให้น้องๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างดี แต่ทางสาขาได้เพิ่มความเข้มแข็งในการเรียนมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้น้องๆ ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากพันธมิตรตัวจริงในวงการโลจิสติกส์ เช่น DHL-Ecommerce, Kerry Logistics, Lazada Express และสายเรือ MSC ที่จะเข้ามาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เข้าฝึกประสบการณ์ในบริษัทชั้นนำ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและเห็นภาพการทำงานจริงในอุตสาหกรรม