เรียนอะไรดีที่ Marketing อินเตอร์


2021-04-02   1568 อ่านแล้ว

 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการตลาด เป็นองค์ความรู้สำคัญในยุคนี้ ยิ่งถ้ามีความรู้ควบคู่กับทักษะระดับอินเตอร์ รับรองได้เลยว่าสุดปัง

มาเรียนการตลาดแบบอินเตอร์ พร้อมก้าวสู่สายงานที่ฮอตฮิต กับสาขา Marketing ที่ Bangkok University International เราเตรียมความพร้อมด้วยแผนการเรียนในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา สอนโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น และพร้อมต่อยอดได้จริง มาดูกันดีกว่าว่าตลอด4 ปีนั้น ที่ Marketing อินเตอร์ เราเรียนอะไรกันบ้าง

 

We couldn't agree more that marketing competency is much more important in the digital era. By blending with international skills, you will become a real-world practitioner.

Discover the magic of marketing at Bangkok University International in the Marketing Major. We aim to provide all the necessary knowledge in the marketing related fields. We have designed an intensive study plan taught by highly qualified professors who have extensive experience in the field. So you will develop the essential skills and be able to apply the knowledge for further work. Let’s take a look at the study plan and see what you will learn in four-years in the Marketing Major!

 

 

 

 

 

 

บอกเลยว่าแค่ปีแรกก็สนุกแล้ว เพราะเราเสริมแน่นทั้งทักษะทางภาษา เพื่อใช้ในการสื่อสาร รวมถึงปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและตลาดโลก เตรียมความพร้อมในเรื่องของ Business mindset ผ่านวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พื้นฐานทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พื้นฐานการบริหารจัดการ เป็นต้น

Start your first year with all the necessities. You will be intensively provided the fundamental knowledge for both the intercommunication skills and a business mindset by various courses, such as; Principles of Economics, Introduction to Business, Communicative English, Principles of Management, and etc.

 

 

 

 

 

 

 

มาเจาะลึกการตลาดกัน ด้วยการเรียนวิชา Core และวิชาพื้นฐานสำคัญของธุรกิจและการตลาด รวมถึงยังมีโอกาสได้ขยายองค์ความรู้ ประสบการณ์สู่ระดับ Internationalization ด้วยนะคะ เพราะมีการจัด workshop กับมหาลัยคู่สัญญา เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่บอกเลยว่า Exclusive มากๆ

Let’s dive deeper into the magic of marketing. Our courses offer core knowledge in business and marketing. Additionally, you will gain more opportunities by learning from special workshops and also studying with highly qualified professors from our partner universities.

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อน้องๆ มีความรู้พื้นฐานด้านการตลาดแบบพร้อมแล้ว ในชั้นปีที่3 น้องๆ จะสามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจ เพื่อให้รู้ลึกยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น Export-Import, Market Channels and Supply Chain, Data Analytics for Business and Digital Marketing ซึ่งในแต่ละวิชา จะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ทางหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ในตลาดแขนงต่างๆ นั่นเองค่ะ

We also provide the elective Major courses to develop you as successful marketers, including Export-Import Management, Channel Marketing, and Supply Chain, Data Analytics for Business and Digital Marketing. Students develop these skills to become strategic marketing planners. 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่โปรเจกต์การตลาดโดยมีการเชิญวิทยากรจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ หรือแม้แต่ขยายโอกาสให้นักศึกษาได้หาสถานที่ฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนและหาโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปแข่งขัน หรือทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาเมื่อไปสมัครงาน และพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาให้พร้อมไปสัมภาษณ์งาน พัฒนา CV, resume และ Up scales portfolio รวมถึง online and social media portfolio

We always set up special classes in which you are trained and coached by experienced guest speakers from top companies in related industries to develop your creativity and apply your skills to real marketing cases. We also provide the opportunities both in country and abroad, such as; internships, competition, careers, etc. Additionally, we offer the session for improving your CV, resume, and portfolio so that you will be ready to work in any type and size of the organization.

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับนักศึกษา Marketing ที่สนใจเรียนต่อใน Degree ที่สูงขึ้น Bangkok University International ยังมีการจับมือร่วมเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย และสถาบันทางการศึกษาต่างประเทศ เพื่อโอกาสและประสบการณ์ที่มากกว่า อาทิ