10 วิชาน่าเรียน ทัวร์แบบไหนไม่ตกเทรนด์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม


2021-03-01   3654 อ่านแล้ว

 

สายเที่ยวต้องไม่พลาด เรียนรู้สู่มืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่เกิดขึ้นมากมาย เพื่อความพร้อมที่ธุรกิจท่องเที่ยวจะกลับมาอีกครั้ง เที่ยวยังไงให้เป็นอาชีพแบบฟินสุดๆ สำหรับ DEK64 ที่ชอบออกทริปเดินทางต้องมาเรียนที่สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรียนรู้ทุกขั้นตอนของการจัดการท่องเที่ยว สามารถทำอาชีพใหม่ๆ ที่หลากหลายในสายงานท่องเที่ยว รับประสบการณ์แบบจัดเต็มทั้งทฤษฎีและปฏิบัติกับบริษัททัวร์จำลอง BU Travel พร้อมอัปเดต 10 วิชาน่าเรียน ต้อนรับคนที่สนใจสาขานี้ สายท่องเที่ยวตัวจริงต้องไปดูกันเลย

 

 

 

 

 

 

ขายทัวร์ให้โดนใจ ทํายังไงไม่โดนเท ทำให้คนมาเที่ยวได้ก็ต้องมีเทคนิคการขาย และการสร้างกลยุทธ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งวิชานี้จะสอนให้นักศึกษามีทักษะด้าน Digital Marketing ไปปรับใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยว หรือโรงแรมที่พักให้คนสนใจและสร้างความได้เปรียบมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

อัปสกิลให้คนในสายงานด้านการท่องเที่ยว เพราะนอกจากการท่องเที่ยวที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศแล้ว ยังมีส่วนสำคัญต่ออุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุมในอาเซียนด้วย น้องจะได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน รู้ไวไปไกลถึงอาเซียนแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

วิชานี้บอกเลยว่าจะได้รู้ทุกซอกทุกมุมของประเทศอย่างแน่นอน สามารถเที่ยวทั่วไทยแบบไม่ใช้ Google Map เลยก็ว่าได้ เรียนลึกถึงภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและของโลก ทั้งสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ชาติพันธุ์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ว่าเกี่ยวอย่างไรกับการท่องเที่ยว รวมไปถึงได้รู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญในไทยและต่างประเทศ เพื่อนำมาวางแผนจัดการนำเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนวิชานี้เหมือนได้นั่งเครื่องบินเที่ยวรอบโลกเลย

 

 

 

 

 

 

 

สร้างบริษัททัวร์ออนไลน์สไตล์ New Normal จะทำทัวร์ทั้งทีต้องเตรียมพร้อมกันซะหน่อย วิชานี้จะทำให้รู้จักการวางแผนธุรกิจจัดนำเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเขียนรายการนำเที่ยว การคิดราคา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการนำเที่ยว วิธีและขั้นตอนการจัดนำเที่ยว รวมถึงไปฝึกปฏิบัติในสถานที่ท่องเที่ยวจริง เรียนวิชานี้ไปรับรองว่าบริษัททัวร์ของนักศึกษาจะสามารถปังและดังแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

จัดงานยังไงให้ปังปุริเย่ นอกจากสายท่องเที่ยวแล้ว ใครที่ชื่นชอบการจัดงาน ในวิชานี้จะได้เรียนเกี่ยวกับการบริหารการจัดงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานจัดเลี้ยงในสถานที่และนอกสถานที่ การติดต่อลูกค้า ตลอดจนแนวโน้มที่จะมีผลกระทบของธุรกิจรับจัดงานในอนาคต และบทบาทหน้าที่สำคัญของ Event Management Company (EMC)

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเจ้าของบริษัททัวร์แบบไหนให้ไม่ตกเทรนด์ ในวิชานี้จะได้เรียนตั้งแต่การบริหารจัดการ การวางแผน การจัดทำแผนธุรกิจ การคำนวณต้นทุน กำไรผลประกอบการ ธุรกิจการจัดนิทรรศการและการประชุม และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในวิกฤติ รวมถึงใครที่อยากเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการแบบเต็มตัวอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

เป็น “ไกด์” นำเที่ยวแบบไหนให้ปลอดภัยในยุค New Normal วิชานี้จะสอนให้ได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับอาชีพไกด์หรือมัคคุเทศก์นั่นเองค่ะ ทั้งทักษะการเป็นผู้นำ จรรยาบรรณของไกด์ วางแผนและเตรียมการเดินทาง การรับเข้าและส่งออกนักท่องเที่ยว การนำชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ การดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว รวมถึงนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

สาย ฝ.ขอพาเที่ยว เชิญทางนี้ ใครที่อยากทำอาชีพไกด์ ทักษะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะมีความจำเป็นในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ในวิชานี้อัดสกิลภาษาอังกฤษเน้นๆ ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงศัพท์เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพไกด์ ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ วัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรี สถาปัตยกรรม เพื่อไปต่อยอดให้สามารถเป็นไกด์ที่นำชมสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับสายท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนที่จะได้สัมผัสคนในพื้นที่ วิชานี้จะได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมไปถึงการวิเคราะห์พื้นที่ของชุมชนท่องเที่ยว เพื่อวางแผนจัดอีกทั้งยังช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

สายกินกับสายเที่ยวต้องไม่พลาดวิชานี้ ใครจะคิดว่าการท่องเที่ยวสามารถไปด้วยกันการอาหารได้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงหลักการ แนวคิด และรูปแบบประเภทของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่รวมวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน อาหารประจำชาติ ตลอดจนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาออกแบบร่วมกับโปรแกรมการท่องเที่ยวของเรา หรือจะเรียกว่า เที่ยวไปกินไปก็ได้