3 ทักษะสู่เชฟมือโปร Culinary Arts and Design


2020-10-05   312 อ่านแล้ว

 

อยากเป็นนักออกแบบอาหารระดับมาสเตอร์ ต้องหลักสูตร Culinary Arts and Design ที่ Bangkok University International  ที่นี่ เราเรียนครบครันรอบด้านทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ด้วย 3 ทักษะ ที่ขอการันตีว่าไม่มีที่ไหนเหมือน เพื่อจะพาน้องๆ ไปสู่การเป็นนักออกแบบอาหาร ก้าวทันโลกยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตามไปดูกันเลย

Do you want to follow your passion and become a food designer? Your dream starts here! in “Culinary Arts and Design program at Bangkok University International. Our program aims to emphasize both theory and practice with our 3 special skills that will take you to become a creative food designer. Let's go and see!

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะแรกที่จำเป็นที่สุดสำหรับการจะเป็นนักออกแบบอาหาร ก็คือทักษะด้านการประกอบอาหารนั่นเอง ที่ Culinary Arts and Design เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้อุปกรณ์ในครัว เช่น ทักษะการใช้มีด (Knife Skills) ทักษะการประกอบอาหาร (Cooking Skills) รวมไปถึงโภชนาการของอาหาร ( Nutrtion) กันเลย

The first skill that is most important to becoming a creative food designer is the culinary profession. You will learn from cooking foundations at the Culinary Arts and Design program, such as basic kitchen operations, Knife skills, cooking skills, and food nutrition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างสรรค์อาหารให้สวยหรู เพื่อเพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้น ด้วยการประยุกต์ทักษะและแนวคิดด้านศิลปะและการออกแบบ ( Art skills and Design Thinking) ที่หลักสูตร Culinary Arts and Design ทั้ง การสร้างสรรค์รายการอาหารและเครื่องดื่ม (Creative Food and Beverage Design) การออกแบบบรรจุบัณฑ์ (Packaging Design) หรือ การออกแบบระบบการให้บริการ (Service System Service)

Create beautiful food to add more value with art and design skills at the Culinary Arts and Design program. We have various courses so that you can develop necessary skills and competency such as Creative Menu Design, Packaging Design, or Service System Service.

 

 

 

 

 

 

 


 

เรียนรู้ เข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง กับองค์ความรู้ด้านธุรกิจด้านอาหาร ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior ) รูปแบบธุรกิจ (Business Models) การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product Identity) และตราสินค้า ( Branding) เพื่อให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารได้อย่างมั่นใจ

Learning all about the food service industry, such as consumer behavior, Business Models, and Product Identity and Branding, you can step into an entrepreneur in the food service industry as you wish!