4 สาขาสุดล้ำ เด็กวิศวะ ม.กรุงเทพ


2020-08-31   257 อ่านแล้ว

 

ใครที่มี Passion อยากปั้นฝันเป็นวิศวกร สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ว่าจะเรียนสายวิทย์ สายศิลป์ สายอาชีพ ปวช. ปวส. เทียบโอน หรือสาย กศน. ก็สามารถเรียนเป็นวิศวกรได้ลงมือเรียนปฏิบัติจริงควบคู่กับเรียนทฤษฎี พร้อมประสบการณ์และอุปกรณ์สุดล้ำ เรียนรู้งานจริงกับพาร์ทเนอร์ รวมถึงใช้โจทย์จริงจากภายนอกทำงานในรายวิชา การันตีกับอาชีพที่ตอบโจทย์ในอนาคต จบเเล้วพร้อมเงินเดือนสตาร์ทสูงเเน่นอน สายวิศวะและจบไปทำงานได้จริงยิ่งกว่ามืออาชีพ ใครถนัดสายไหนไปดูกันเลย

 

 

 

 

 

 

 

มาเป็นเด็กวิศวะสายครีเอทีฟ อยากปั้นไอเดียมาสร้างหุ่นยนต์ให้ใช้งานได้จริง ที่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ นักศึกษาจะได้เรียนครอบคลุม ทั้งทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ฝึกทำจริงที่ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ เรียนจบไม่มีตกงาน เพราะตอบโจทย์สายงานที่กว้างครอบคลุมทั้งด้าน Programmer, IT, Smart System, Robotics & Automation เรียนรู้ทั้ง Hardware และ Software ทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น IoT, AI & Machine Learning และ Big Data

 

 

 

 

 

 

 

สาขาน้องใหม่ของวิศวะ ม.กรุงเทพ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทย ที่เน้นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรจะเน้นให้น้องๆ ได้เรียนรู้ 2 ทักษะไปพร้อมๆ กัน นั่นก็คือ ความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีทางด้าน AI & Data Science มาเชื่อมโยงวิศวกรรมกับภาคธุรกิจช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น

 

นอกจากนี้สายวิศวกรรม AI จบไปสามารถทำอาชีพได้หลากหลายครอบคลุมในสายงานเทคโนโลยี หรือถ้าพูดง่ายๆ วิศวะสาย AI จะเช่ียวชาญด้านอัลกอลิธึมและทักษะการเขียนโค้ดเป็นพิเศษจะทำงานร่วมกับวิศวกรข้อมูลซึ่งเช่ียวชาญในด้านสถิติการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

วิศวะโดนใจสายบันเทิง สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ใครที่เคยไปดูคอนเสิร์ต นิทรรศการต่างๆ หรืองานอีเว้นท์สุดปังอลังการ จะมีคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแสง สี เสียง และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในงาน เน้นพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขั้นสูงที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและการเขียนโปรแกรม ควบคุมการทำงานของระบบร่วมกันกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เชื่อมโยงการบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงนำเอาเทคโนโลยีทางด้าน CG & Animation มาใช้ร่วมกับโชว์และอีเว้นท์ต่างๆ ให้ปังยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

ใครที่สนใจสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะได้เรียนด้านไฟฟ้าแบบเจาะลึก โดยเน้นทักษะทั้ง 3 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ คือ ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร การผลิตและควบคุมไฟฟ้า พลังงานทดแทน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมที่มากประสบการณ์ ลงมือปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี พร้อมอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ และเสริมองค์ความรู้ทางด้าน Renewable Energy และ Building Management ซึ่งตอบโจทย์ตลาดงานในปัจจุบัน เเถมยังเพิ่มโอกาสในการสอบใบประกอบวิชาชีพ (กว.) โดยการใช้โจทย์จริงๆ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เสริมความรู้ทางด้าน Automation and PLC ที่เป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจอีกด้วย