เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร


2020-03-07   18394 อ่านแล้ว

 

 

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงจำเป็นต้องเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร ระหว่างวันที่  20-21 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งการซ้อมรับปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

          สำหรับกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
         

          ทั้งนี้ขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (www.bu.ac.th/th/bu-magazine) เว็บไซต์เกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร (http://commencement.bu.ac.th) และ เฟซบุ๊กเพจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

          ผู้มีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ line @BU1STOP หรือ โทรศัพท์ 02-407-3888 กด 2

 

...............................................

 

 

          Due to the ongoing spread of the Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 infection, Bangkok University deems it appropriate to postpone the Commencement Ceremony scheduled during May 20-21, 2020 and the Commencement Ceremony Rehearsal scheduled during May 11-15, 2020 until further notice or until the situation improves. We will inform you of the new dates, when the information  becomes available.

          For further news and developments, please visit, www.bu.ac.th/th/magazine .

          For information regarding the Commencement Ceremony, please visit, http://commencement.bu.ac.th and Facebook Page of Bangkok University.

          For further inquiries, please contact us via Line @BU1STOP or Tel. 02 407-3888 Press 2.


 

...............................................

 

 

          由于新型冠状病毒(COVID-19) 感染的持续传播,因此曼谷大学将2020年5月20日至21日的毕业典礼仪式,以及2020年5月11日至15日的毕业典礼排练活动,推迟直到情况好转为止。请各位毕业生跟紧另行通知的日期。情况带来不便,请谅解!

          有关更多曼谷大学的信息动态,请访问网址www.bu.ac.th/th/bu-magazine

          有关毕业典礼仪式的信息,请访问http://commencement.bu.ac.th ,以及曼谷大学的Facebook网址。

          如需要更多资讯,请通过Line@BU1STOP或电话联系02 407-3888按2