เด็กคณะบริหารตะลุยโจทย์จริง พร้อมช่วยเหลือชุมชน


2020-03-06   293 อ่านแล้ว

 

       คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Marketing Consulting Agency (MCA) แจกโจทย์จริงให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้ลงมือปฏิบัติงานจริง พร้อมช่วยเหลือชุมชน หลังรับโจทย์นักศึกษานำเสนอแผนการตลาดเพิ่มยอดขายให้กับร้านสานพลังประชารัฐ โดยได้รับเกียรติจากคุณต้องใจ  ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน ร่วมรับฟังการนำเสนอ พร้อมได้รับการบันทึกภาพและออกอากาศในรายการ "บันทึกไทยเบฟ" ทางอมรินทร์ทีวี