วิชาน่าเรียน สู่เส้นทางนักวางแผนการเงินสุดเจ๋ง!


2020-01-10   2182 อ่านแล้ว

 

หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน อีกหนึ่งสาขาน่าเรียนและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ได้ทำงานเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ เพื่อสร้างความมั่นคงและผลกำไรที่ดี ที่จะทำให้นักศึกษาที่สนใจในด้านการวางแผนทางเงินได้เรียนรู้และเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนการเงินได้ในอนาคต และที่พิเศษสุดคือเรียนสาขานี้สามารถสอบ #CFP (Certified Financial Planner ) ได้เลยแบบไม่ต้องอบรมเพิ่ม

 

หลายๆ คนคงได้ยินชื่อสาขานี้มาบ้างแล้วและมีความสนใจที่จะเรียนในสาขานี้ แต่คงอยากรู้ว่าสาขานี้จะได้เรียนอะไรกันบ้าง และเมื่อมาเรียนที่ ม.กรุงเทพ แล้วจะได้เรียนอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นบ้างวันนี้มาดูกัน ว่ามีวิชาว้าวๆ อะไรบ้างที่จะได้เรียนกัน

 

 

 

 

 

 

การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

มาเริ่มกันที่วิชาด้านการวางแผนการลงทุน ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการลงทุน ตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยทีเดียว ซึ่งจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนการลงทุน การกระจายการลงทุนและการเลือกสินทรัพย์ และยังได้เรียนกับอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนในด้านๆ ที่หลากหลายอีกด้วย ที่จะมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้แบบใกล้ชิดกันเลย

 

 

 

 

 

 


การวางแผนประกันภัย (Insurance Planning)

ทุกวันนี้หลายคนคงได้รู้จักประกันต่างๆ และคงเคยใช้บริการ เช่นประกันรถยนต์ หรือสายท่องเที่ยวที่ไม่เคยพลาดในเรื่องประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน ที่ต้องมีและทำไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้แผนประกันภัยต่างๆ ประโยชน์ของประกันภัย ปัจจัยในการกำหนดเบี้ยประกันภัย รวมถึงได้เรียนรู้ธุรกิจประกันภัยที่มีมูลค่าสูงมากๆ อีกด้วย

 

 

 

 

 

 การวางแผนภาษีและการวางแผนมรดก (Tax and Estate Planning)

วิชานี้หลายคนคงสนใจอยากจะเรียนเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ทั้งเรื่องภาษีที่เราจ่ายๆ กันทุกวันในการซื้อของ และภาษีจากรายได้ในอนาคต จะจัดการยังไง รวมถึงมรดกที่อาจจะได้รับในอนาคตจะต้องจัดการยังไง ดังนั้น วิชานี้จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการและการคำนวณภาษี หน่วยภาษี การคำนวณรายได้สุทธิ ร่วมถึงได้เรียนรู้การาวงแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

 

กฎหมายการเงิน การธนาคาร และหลักทรัพย์
(Financial, Banking, and Securities Law)

เรียนด้านการวางแผนการเงิน ก็ต้องเรื่องรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน และในการให้คำปรึกษากับลูกค้าในอนาคตด้วย

 

 

 

 

 

 

 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Finance and Investment)

อีกหนึ่งในการลงทุนที่นักลุงทุนส่วนใหญ่ไม่เคยพลาดนั้นก็คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง และผลตอบแทนในระยะยาวที่ค่อนข้างดี ซึ่งในวิชานี้นักศึกษาก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และประเภทของดอกเบี้ยในการกู้ยืมในอสังหาริมทรัพย์ ที่จะได้เรียนทั้งกับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในสายงานนี้ที่จะมาเล่าประสบกาณ์การลงทุนให้แบบจัดเต็มกันเลย

 

 

 

 

 

 

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

ในการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง นักวางแผนการเงินต้องเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อที่จะสามารถแนะนำลูกค้าได้ และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดจากการลงทุนหรือสถาบันการเงิน หรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อมูลค่าบริษัท ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ในอนาคต

 

 

 

 

 

 


ทักษะทางวิชาชีพสำหรับนักวางแผนการเงินและการลงทุน
(Professional Skills for Financial and Investment Planneers)

ในการเป็นนักวางแผนการเงินก็จะต้องเรียนรู้ทักษาะที่จำเป็นในการทำงานด้านวางแผนการเงิน เพื่อให้นักศึกษาเรียนจบไปแล้วสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การเจรจาต่อรอง ทักษะการนำเสนอ ทักษะในการสื่อสาร พร้อมกับทักษะทางด้านวางแผนการเงินที่จะทำให้ได้รับการยอมรับจากรุ่นพี่ เพื่อนๆ และลูกค้าในการสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงิน

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
(Technological Application in Presonal Finance Planning)

ในยุคนี้คงหนีไม่พ้นไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนก็ต้องมีความรู้ในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นนักศึกษาที่เรียนในสาขานี้จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงิน ที่จะมี Platform ใหม่ทางด้านการเงินเข้ามาช่วยให้การวางแผนการเงินและการลงทุนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเส้นทางในการลงทุนใหม่ๆ ได้อีกด้วย