10 วิชาโดนใจสายเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ Data Science and Cybersecurity


2019-09-24   3467 อ่านแล้ว

 

ยุคที่เทคโนโลยีมีฐานข้อมูลโลดแล่นอยู่บนโลกดิจิทัล และทุกองค์กรต้องการบุคคลที่เชี่ยวชาญในสายงานทางด้านซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานด้านการบริหารจัดการข้อมูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ก้าวทันยุคใหม่เปิดตัวหลักสูตรสำหรับ #DEK63 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มุ่งเน้นเฉพาะทาง สำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่เป็นอาชีพใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดงานด้านไอที

 

เพิ่มความเข้มข้นในการเรียน ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมกับบริษัท T-NET บริษัท Metro System และบริษัท G-Able ซึ่งที่เป็นมืออาชีพในวงการ และได้ลงมือปฏิบัติจริงกับโซลูชัน การวิเคราะห์ Data และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของธุรกิจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงาน และเพิ่มโอกาสการเข้าทำงาน

 

 

 

 

 

 

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง Advanced Database Systems

นักศึกษาจะได้เรียนเนื้อหาระบบฐานข้อมูลที่อยู่ในงานวิจัยสมัยใหม่ และอยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น การออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดีย ระบบการวิธีการคิวรีข้อมูล จากระบบฐานข้อมูลที่หลากหลายและรองรับข้อมูลจำนวนมาก รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย ในรายวิชานี้น้องๆ จะต้องพัฒนาโครงการเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูลอีกด้วย

 

 

 

 


 

ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย Distributed Database Systems

ในวิชานี้นักศึกษาจะได้ศึกษาการออกแบบระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย การควบคุมการทำงานแบบร่วมกัน การแก้ปัญหาของการรอตลอดกาลของโปรแกรม การจัดการข้อมูลที่ซ้ำซ้อน วิธีการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแบบ กระจายเครื่องจักรฐานข้อมูลแบบขนาน ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายกับเครื่องให้บริการมัลติมีเดีย และระบบฐานข้อมูลจำนวนมาก ที่ให้บริการผ่านคลาวด์ และการรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและเหมืองข้อมูล Data Analytics and Mining

ทุกวันนี้ข้อมูลมีมากมาย การจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ นักศึกษาจะได้ศึกษาแนวคิดในการจัดการข้อมูลแบบโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ และรูปแบบของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้ในขั้นตอนการตัดสินใจในองค์กร ศึกษาการเรียนรู้ข้อมูลโมเดลธุรกิจ การทำเหมืองข้อมูล ตั้งแต่ ขั้นตอนวิธีการเตรียมข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล ทำแบบจำลอง การประเมินผลของโมเดล และการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล ทักษะทางด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการในตลาดงานอยู่มากนะคะ หากสงสัยว่ามี Data อยู่แต่อยากรู้ข้อมูลแฝง หรือมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่ ขอแนะนำให้มาเรียนวิชานี้ เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ต่อการทำนายแนวโน้มได้อย่างแม่นยำที่สุด

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ข้อความ  Text Analytics

สำหรับวิชานี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การจัดการข้อความภาษา กระบวนการจัดการคลังข้อความ เครื่องมือที่ใช้ ประมวลผลข้อความขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากข้อความ ศึกษากระบวนการเตรียม ข้อมูลเบื้องต้น เช่น การตัดข้อความ การกำจัดคำหยุดการแปลงคำให้อยู่ในรูปแบบรากศัพท์ การลดรูปของคำศึกษา แอปพลิเคชันพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองข้อความ ได้แก่ การทำเหมืองข้อความจากความคิดเห็น อารมณ์และ ความรู้สึก และการสรุปข้อความอัตโนมัติ สำหรับน้องๆ ที่ชอบอะไรใหม่ๆ เช่น ด้านการสร้างภาษาสำหรับ AI หรือ Search Engine  อยากสร้างทักษะและความสามารถต้องลงเรียนวิชานี้เลย

 

 

 

 

 

 

การคำนวณแบบคลาวด์ Cloud Computing

Cloud Computing วิชานี้จะให้นักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมการคำนวณแบบคลาวด์ แนวคิดขั้นพื้นฐานและแบบจำลอง ความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐาน การจัดการและใช้ทรัพยากรร่วมกันสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การสร้าง Virtual Machine การจัดการ Storage  การพิจารณาแบบจำลองการจัดส่งแบบคลาวด์ บริการแบบต่างๆ ได้แก่ SaaS (Software as a Service) PaaS (Platform as a Service) และ IaaS (Infrastructure as a Service) แบบจำลองการคิดค่าบริการ และตัววัดค่าใช้จ่าย ตัววัดการคุณภาพการให้บริการ มุ่งเน้นให้สามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีบล็อกเชนและการเข้ารหัสลับ Blockchain and Cryptography Technology

นักศึกษาคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ Blockchain หรือระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ที่กำลังมาแรง แต่ถ้าลงเรียนวิชานี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนจากหลายๆ มุมมอง  การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลและการทำธุรกรรมแบบกระจาย ส่วนประกอบพื้นฐานของบล็อกเชน ขั้นตอนวิธีการดำเนินการสาระสำคัญวิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography) ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงพื้นฐานการเข้ารหัส โดยวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอื่นๆ และไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอน  รู้แบบนี้แล้วน้องๆ พร้อมมาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ กันหรือยัง

 

 

 

 

 

 

 

ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์ Computer Security

ยุคที่เทคโนโลยีทันสมัยมากๆ ความปลอดภัยของข้อมูล หรือความเป็นส่วนตัวนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญ ในวิชานี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีสร้างความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และข้อมูล จากผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การป้องกันเมื่อระบบปฏิเสธการให้บริการ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การลงรหัส คริปโตกราฟี กรรมวิธีรับรองความปลอดภัย ขอบเขตการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายต่อระบบ ไวรัส วิธีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่รวมถึงการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

 


 

เครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  Wireless and Mobile Networks

5G กำลังจะมา น้องๆ คนไหนที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เคลื่อนที่ในเครือข่ายไร้สาย ข้อกำหนดต่างๆ ในเครือข่ายระบบการ สื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ การจัดการเครือข่าย ระบบประกันประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น โปรแกรมประยุกต์ชนิดกระจาย โปรแกรมตัวกลางเชื่อมต่อ การจัดการข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบมัลติมีเดียในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการสั่งงานทางไกลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย รับรองว่าวิชานี้ให้น้องๆ ได้อย่างที่ต้องการแน่นอน

 

 

 

 

 


 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity

อีกหนึ่งวิชาที่สร้างทักษะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย เช่น ความลับ ความถูกต้อง ศึกษาจัดการป้องกันข้อมูลจากผู้ไม่มีสิทธิ์ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขข้อมูลและปฏิเสธการเข้าถึง การเฝ้าระวังการก่อกวน แผนจัดการและประเมินความเสี่ยง ทฤษฎีการเข้ารหัสลับ วิธีการพิสูจน์ตัวตน การเจาะระบบและการป้องกันระบบจากซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย วิธีการตรวจสอบและควบคุม แผนกู้คืนและแผนการดำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่องได้ รวมทั้งอาชญากรรมไซเบอร์และกฎหมายไซเบอร์ ซึ่งเหมาะมากสำหรับนักศึกษาที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการติดตาม และตรวจจับการคุกคามด้านไซเบอร์ เพราะจะได้ทดลองปฏิบัติจริง

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity Management

นักศึกษาจะได้เรียนรู้การจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย สื่อสังคมออนไลน์ การคำนวณแบบคลาวด์ และอุปกรณ์และระบบสื่อสารไร้สาย และข้อมูลจากผู้แอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การป้องกันเมื่อระบบปฏิเสธการให้บริการ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง กรรมวิธีรับรองความปลอดภัย ขอบเขตการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายต่อระบบไวรัส ลอจิกบอมบ์ วิธีการตรวจสอบแก่นของความปลอดภัย รับรองว่าตอบโจทย์สำหรับนักศึกษาที่ชอบความท้าทายด้านเทคโนโลยีแน่นอน