5 สตูดิโอ สถาปัตย์ BU สุดเจ๋ง ตอบโจทย์ความถนัดที่หลากหลาย


2019-06-25   1785 อ่านแล้ว

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ เจ๋งแค่ไหน ทำไมต้องมีถึง 5 สตูดิโอ ไปรู้จักกับระบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า “Vertical Studio” ที่พร้อมสำหรับความถนัดที่หลากหลายของนักศึกษา ซึ่งแบ่งประเภทสตูดิโอให้สอดคล้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีพันธมิตรชั้นนำให้คำแนะนำโดยตรง พร้อมด้วยนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ เช่น เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3D Printer เทคโนโลยี VR และอื่นๆ ให้ใช้เพื่อถ่ายทอดจิตนาการสู่งานต้นแบบที่จับต้องได้จริง ทั้ง 5 สตูดิโอ เรามาดูกันดีกว่าว่า 5 สตูดิโอสถาปัตย์ BU สุดเจ๋ง จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ไปดูกันเลย

 

 

ระบบการเรียนรู้ “Vertical Studio” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นการเรียนรู้ที่เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 ต่อยอดความรู้ด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม โดยการทำงานร่วมกัน ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจอย่างเข้มข้น กับอาจารย์สตูดิโอและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสานด้วยเครื่องมือ workshop ที่รองรับความอยากรู้ อยากทดลอง สร้างชิ้นงานจริงผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 3D Printing , Artificial Intelligence, Virtual Reality เป็นต้น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 สตูดิโอ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

สตูดิโอที่ 1:  Architectural Technology เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

สตูดิโอที่ 1 เป็นสตูดิโอที่เน้นให้น้องๆ สามารถนำเสนอความเป็นไปได้ของสถาปัตยกรรมในอนาคตที่มีลักษณะเฉพาะ (Archetype) จาก การพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้าง (Structural Technology)  การออกแบบรายละเอียดองค์อาคาร (Detail Design) และเทคนิคระบบประกอบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building System)  โดยผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และยังต้องคำนึงถึงปัญหาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก (Green Architecture & Sustainable Design)อีกด้วย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานระบบต่างๆ เช่น ระบบโมดุลล่าร์  (Modular System)  ระบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป (Prefabricated Construction) รวมถึงระบบอาคารอัจฉริยะ อาทิ Smart parking  Smart Home ระบบอาคารประหยัดพลังงาน คาร์บอนต่ำ เพื่อเพิ่มทักษะสู่การปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ เช่น  A49 DESIGN103 OBA ThaiObayashi และอีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

สตูดิโอที่ 2 : DESIGN STUDIO x ART SPACE - Architecture as Contemporary Art Platform

เป็นสตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงทดลอง (Experimental Architecture) ตั้งคำถาม สำรวจ ศึกษา และทดลองร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ถึงความเป็นไปได้ในการตีความ และ/หรือการค้นหาความหมายใหม่ๆในการออกแบบสถาปัตยกรรม เรียนรู้และทดลองนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านสื่อการนำเสนออื่นๆ (Media Studies) ด้วยแนวความคิด รูปแบบ วิธี และกระบวนการทำงานของศาสตร์อื่นๆ (Other Disciplines) อาทิเช่นศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) สาขาต่างๆ ได้แก่ Installation Video Art Sound Art Photography Film เป็นต้น ตามความสนใจ วิธี กระบวนการ และวิถีการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถแวะชมผลงานของ STUX2 ได้ผ่านทาง Instagram: @stux2.arch.bu ด้วยนะ

 

 

 

 

 

 

     

สตูดิโอที่ 3 :  Architectural Digital Lab

สตูดิโอ “Architectural Digital Lab ” ผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้ากับงานสถาปัตยกรรม โดยเป็นสตูดิโอที่จะเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ Artificial Intelligence (AI) และ Virtual Reality ในการออกแบบ คำนวณ วิเคราะห์ และนำเสนอ เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการสร้างอาคารและงานสถาปัตย์ เพิ่มความถูกต้อง ปลอดภัย และความเสมือนจริงให้กับการก่อสร้างมากขึ้น นักศึกษาจะได้ใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบและผลิตงานจริง สเกลจริง 1:1 เรียกได้ว่าฝึกทำงานจริงกันไปเลย

 

 

 

 

 

 

 

สตูดิโอที่ 4 : Environment Design

เป็นสตูดิโอที่เน้นการพัฒนาโครงการ ให้สอดคล้องกับบริบท ทั้งในระดับอาคารข้างเคียง ระดับเมือง จนถึงระดับภูมิภาค เน้นการศึกษาสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ รวมถึงกายภาพต่างๆของบริเวณนั้นๆ ตลอดจนการปรับปรุงอาคารเก่าให้เปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ หรือที่เรียกว่าการรีโนเวทโดยยังรักษาเสน่ห์ของประวัติศาสตร์จากอาคารนั้นไว้  ตัวอย่างผลงานของชาวสถาปัตย์ จากสตูดิโอ Environment Design คือ โปรเจ็กต์พัฒนาพื้นที่อาคารเก่าบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงที่ถูกพลิกโฉมให้กลายโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

 

 

 

 

 

 

สตูดิโอที่ 5 : Real Estate Innovation and Urban Development นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์

และสตูดิโอที่ 5 เป็นสตูดิโอที่มากกว่าการออกแบบและก่อสร้างอาคาร เพราะเราจะเรียนรู้กว้างกว่านั้นอีกหลายเท่าตัว กว้างถึงการวางแผนพัฒนาเมืองในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นความยั่งยืน เช่น Smart City Development และ Innovation District Development  ซึ่งมีที่นี่ที่เดียว เป็นการเรียนรู้ผสมผสานของ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 2) การเรียนรู้หลักการตลาด การเงิน และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3) องค์ความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาเมือง และงานวิศกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ และ 4) การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ด้วย 3D Printing Technology สำหรับงานสถาปัตยกรรม นอกจากนั้นยังมีโปรเจ็กต์ที่ลงมือทำงานจริง คือ KIID: Kluaynamthai Innovative Industries District ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในบริเวณย่านกล้วยน้ำไท เพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับการทำงานของคนรุ่นใหม่ พัฒนาธุรกิจ Startup ยกระดับคุณภาพชีวิตภายในย่าน ตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ และเป็นย่านที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจดิจิตอลในอนาคต

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับทั้ง 5 Vertical Studio ของสถาปัตย์ ม.กรุงเทพ เรียกได้ว่าเรามีพร้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆ ได้อย่างหลากหลาย ถ้าอยากเข้ามารู้จริง ทำจริง อย่ารอช้า! Open House BU ในปีนี้ วันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ แล้วเจอกัน