นิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ มีความหลากหลายกว่าที่คิด


2019-05-10   3677 อ่านแล้ว

 

 

 

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าคณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ สามารถเลือกสาขาวิชาเฉพาะทางที่จะทำให้เรารู้ลึก รู้จริง ทำงานได้หลากหลายทั้งในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตอบโจทย์เป้าหมายตามความถนัดของแต่ละคน ที่สำคัญคือตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานด้วยค่ะ แต่เราจะเลือกเรียนอะไรได้บ้างมาดูกันค่ะ

 

 

สาขาวิชาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

 

ถ้าเลือกมาทางนี้ก็จะมีวิชาทั้งหมด 8 วิชา รวม 16 หน่วยกิต ซึ่งมีวิชาที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น
- การว่าความและศาลจำลอง (LA 424)
- วิชาชีพทางด้านกฎหมาย ทนายความและการจัดการสำนักงานกฎหมาย (LA 425)
- ทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (LA 426)
- การใช้และตีความกฎหมาย (LA 427)

และยังมีอีกหลายวิชาให้เลือกแล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนเลยค่ะ

 

 

 

 

สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา

 

สาขานี้ได้รับความสนใจกันเยอะนะคะ และคงจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆ ตามข่าวต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 8 วิชา รวม 16 หน่วยกิต เรามาดูกันว่าในสาขานี้มีวิชาน่าสนใจอะไรบ้าง เริ่มที่
- สัมมนากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (LA 431)
- สัมมนากฎหมายอาญา (LA 432)
- กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน (LA 435)
- กฎหมายอาญาทางธุรกิจ (LA 437)
- การสืบสวนสอบสวนและนิติเวชศาสตร์ (LA 438) 

 

 

 

สาขาวิชากฎหมายมหาชน

 

ถ้าน้องๆ เลือกมาทางด้านกฎหมายมหาชน ก็จะมีวิชาให้เลือก 9 วิชา รวม 18 หน่วยกิต แต่สามารถเลือกเรียนแค่ 16 หน่วยกิตก็ได้นะคะ ซึ่งมีวิชาที่น่าสนใจคือ
- กฎหมายการเลือกตั้งและรัฐสภา (LA 441)
- สิทธิมนุษยชน (LA 442)
- ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (LA 443)
- กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (LA 446)
- กฎหมายประกันสังคม (LA 447)
- กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

มีเยอะจนเลือกไม่ถูกกันเลยใช่ไหมคะ ขอบอกเลยว่าเลือกได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคนเลย

 

 

สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

 

ส่วนคนที่อยากโกอินเตอร์ ได้ทำงานทางด้านกฎหมายต่างประเทศในองค์กรต่างชาติ ต้องมาดูสาขานี้เลยค่ะ ซึ่งมีวิชาให้เลือกเรียนถึง 10 วิชากันเลยค่ะ และวิชาที่น่าสนใจนั้นก็จะม
- กฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (LA 451)
- กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ (LA 453)
- กฎหมายสหภาพยุโรป (LA 454)
- กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ (LA 455)
- อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ (LA 456)
- กฎหมายว่าด้วยปรัชาคมอาเซียน (LA 458)
- หลักกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ (LA 459)
- กฎหมายองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

 

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

 

สำหรับน้องๆ ที่อยากทำงานเป็นนักกฎหมายในองค์กรธุรกิจต่างๆ หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายในบริษัทต้องมาเรียนสาขานี้ค่ะ และมีวิชาที่หลากหลายให้เลือกเรียน ซึ่งสาขานี้มีทั้งหมด 20 วิชา แล้วมีแต่วิชาที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะ แต่วันนี้จะเลือกที่ดูน่าสนใจที่สุดมาให้ได้ดูกันนะคะ เริ่มกันที่
- กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (LA 463)
- การบัญชีสำหรับนักกฎหมาย (LA 468)
- กฎหมายคุ้มครองผุ้บริโภคและความรับผิดของสินค้าไม่ปลอดภัย (LA 469)
- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายการลงทุน (LA 472)
- กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจีสติกส์ (LA 475)
- กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว (LA 476)
- กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (LA 478)
- การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (LA 482)
- กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ (LA 483)
- กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน (LA 485) 

 

 

 

สาขาวิชากฎหมายเอเชียศึกษา

 

มาที่สาขาวิชาสุดท้ายที่จะให้น้องๆ ได้เรียนเลือกกันแล้วนะคะ มาดูกันว่ามีวิชาไหนเด็ดๆ บ้าง บอกเลยว่าว้าวทุกวิชาค่ะ เริ่มกันที่
- กฎหมายจีนว่าด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ (LA 491)
- กฎหมายจีนว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (LA 493)


บอกเลยว่าตอนนี้จีนกำลังมาแรงมากจะดีแค่ไหนถ้าได้เรียนรู้ทั้งกฎหมายธุรกิจและการค้าก็จะเพิ่มโอกาสในการเป็นตัวเลือกเข้าทำงานให้กับเราได้มากขึ้นค่ะ

มาต่อกันที่
- กฎหมายเมียนมาร์ว่าด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ (LA 494)
- กฎหมายเมียนมาร์ว่าด้วยการลุงทุนระหว่างประเทศ (LA 495)


จะเห็นว่าบริษัทชั้นนำในไทยมีการเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์และประเทศเพื่อนบ้านเราอื่นๆ กันเยอะมากขึ้นดังนั้นนักกฎหมายทางด้านนี้ก็เป็นที่ต้องการในตลาดงานค่ะ

สุดท้ายคือ
- กฎหมายเวียดนามว่าด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ (LA 497)
- กฎหมายเวียดนามว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศ (LA 498)

เป็นอีกประเทศที่นักลงทุนเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม สำหรับนักกฎหมายก็ยังถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีและเป็นที่ต้องการอยู่ค่ะ