เด็ก’สถาปัตย์ชนะเลิศออกแบบ "Innovations for Street Food”


2019-03-21   1537 อ่านแล้ว

 

สุดตาภา ใจแสน นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศประเภทการออกแบบรถเข็น ตามขนาดพื้นที่ของจุดผ่อนผันที่ กทม. กำหนด

พร้อมรับเงินรางวัล 30,000 บาท ในกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ “Innovations for Street Food”

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ