เป็นเจ้าของกิจการต้องเรียนอะไรบ้าง มาดูกัน


2019-03-07   6157 อ่านแล้ว

 

เมื่อแนวคิดการเป็นเจ้านายตัวเอง ไม่อยากเป็นลูกจ้างของวัยรุ่นไทยเกิดขึ้นตามกระแสโลก แต่จะมีสถานศึกษาที่ไหนที่จะทำให้ฝันของนักศึกษาเป็นจริง ในเมื่อผู้ใหญ่บางคนยังเห็นต่างและมองว่าการทำงานเป็นลูกจ้างประจำยังเป็นอาชีพที่มั่นคง ดังนั้น คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้ เดินตามฝัน และทำมันให้เป็นจริงแบบไม่ธรรมดา เพราะ BUSEM ได้ร่วมมือกับ Babson College มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างผู้ประกอบการอันดับหนึ่งของโลก ที่นำหลักสูตรการเรียนการสอนมาให้นักศึกษา ได้เรียนกันด้วย

 

นอกจากหลักสูตรที่ร่วมมือโดย Babson College แล้ว อาจารย์ประจำในคณะยังเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงในวงการธุรกิจรอบด้าน ที่มาสอนเทคนิคและการจัดการครบทุกรูปแบบ รวมถึงบอกเล่าประสบการณ์จริงที่ช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

 

 

 

ปี 1 เรียนคิดไอเดียธุรกิจสุดเจ๋ง Business Ideation

คิดไอเดียในการทำธุรกิจ ว่าธุรกิจอะไรที่กำลังเป็นที่นิยม และเป็นความถนัดเหมาะกับเรามากที่สุด อาจจะเริ่มจากสิ่งที่ชอบและอยากจะทำ หรือบางคนอาจเลือกนำธุรกิจที่บ้านมาต่อยอดก็ได้ โดยจะมีอาจารย์ให้คำปรึกษาในการคิดไอเดียและค้นหาความชอบความถนัดของแต่ละคน พร้อมทั้งพาไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา เกิดไอเดียใหม่ๆ อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ปี 2 เรียนสร้างแผนธุรกิจพิชิตฝัน Business Modelling

เมื่อนักศึกษารู้แล้วว่าอยากจะทำธุรกิจอะไร ก็มาถึงขั้นตอนของการทำแผนธุรกิจ ธุรกิจเราจะเป็นไปในรูปแบบไหน ต้องลงทุนเท่าไหร่ ขายให้กับใคร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางในการขายมีอะไรบ้าง เพื่อให้มองเห็นธุรกิจของตัวเองออกมาเป็นภาพมากขึ้น โดยอาจารย์จะคอยให้คำแนะนำ และมีตัวจริงที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจที่นักศึกษาสนใจเข้ามาโค้ช และเพิ่มทักษะต่างๆ ในสิ่งที่ยังขาดหายไป จากประสบการณ์ของอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น

 

 

 

 

 

 

ปี 3 เรียนทำธุรกิจจริง อิงประสบการณ์ Business Validation

มาถึงขั้นตอนนี้นักศึกษาก็จะมีแผนธุรกิจในมือกันคนละแผนหรือกลุ่มละแผนสำหรับนักศึกษาที่ออกแบบธุรกิจร่วมกัน จากนั้นก็ถึงเวลามาทดลองว่าแผนธุรกิจที่เราคิดนั้นจะทำแล้วจะประสบผลสำเร็จไหม มีอะไรต้องปรับแก้หรือไหมเวลาลงมือทำจริงแล้วนั้น โดยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมีเงินสำหรับลงทุนให้นักศึกษา กู้ยืมเพื่อไปทดลองทำธุรกิจจริง จำนวน 100,000 บาท ตามแผนธุรกิจที่คิดกันไว้ และที่ผ่านมานั้นก็มีผลิตภัณฑ์ บริการและธุรกิจเทคสตาร์ทอัพเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ ปี

 

 

 

 

 

 

ปี 4 เรียนปรับแผนธุรกิจให้ดีมีคุณภาพ  Business Reshaping

พอได้ลงมือทำจริงนักศึกษาจะได้รู้แล้วว่าแผนของเราจะต้องปรับตรงไหน จะต้องไปติดต่อประสานงานกับใครบ้าง มีใครที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจเราบ้าง และในธุรกิจเรานั้นมีเครือข่ายหรือสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจเราไหม ซึ่งตรงนี้อาจารย์จะเป็นผู้แนะนำและพาเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจเราเข้ามาให้คำปรึกษาและนำมาปรับแผนธุรกิจเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาเป็นธุรกิจหลังจากเรียนจบ