นักออกแบบ BU โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ คว้ารางวัล Packaging Design


2023-07-13   253 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัล ThaiStar Packaging Design Awards 2023 การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี" (Good Together) เพื่อค้นหาตัวแทนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย ไปประกวดในเวทีระดับเอเชียและระดับโลก จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 240,000 บาท

 

 

        นางสาวธวัลรัตน์  เทพทิตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัล ผลงานชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภท ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป (Student - Consumer Package Prototype) จาก โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของฝากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในชื่อแบรนด์ 'พบประ'  

 

 

        นายรัฐพล  กวนศรี ศิษย์เก่า สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และทีมออกแบบบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ปริ้นท์จำกัด (มหาชน) รับรางวัลพิเศษ Thaistar President's Award, รางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป และรางวัลพิเศษ การออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท SC จากผลงาน Macada และรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป จากผลงาน Ban'Na : e-commerce