คณะบัญชี X FlowAccount ฝึกสกิลนักบัญชียุคใหม่ ให้ทันเทรนด์ธุรกิจอนาคต


2023-06-02   320 อ่านแล้ว

 

        คณะบัญชี ร่วมกับ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม FlowAccount” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีที่หลากหลายรูปแบบในระหว่างการศึกษา

 

 

        กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบัญชีกับบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้สอดรับกับความต้องการของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโปรแกรมบัญชีใช้ในการเรียนการสอน การเชิญร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การร่วมพัฒนาหลักสูตรปกติและระยะสั้น การรับฝึกงานและทำงานในกลุ่มเครือข่ายของบริษัท