ทีมเด็ก DMK ครีเอทการตลาดนอกตำราให้โดนใจ


2023-05-17   182 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนายนรวิชญ์  คงแสงจันทร์ นายพศวัต  รัฐบันรินทร์ นายยศพนธ์  ปลอดวงศ์ นางสาววรรณวิภาภรณ์  บำรุงผล และนางสาวเพียงฟ้า  อดิเรกเกียรติ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ในนามทีม DMK05-Consulting รับรางวัลพิเศษจากแบรนด์ พร้อมรับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท ในการประกวดเวทีระดับชาติเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักการตลาดรุ่นใหม่ U Power Digital Idea Challenge Season 6 โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 580 ทีมทั่วประเทศ ผ่านคัดเลือกเป็น 10 ทีมเข้าชิงรอบชนะเลิศ

 

 

        โครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) สนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดดิจิทัล รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่ (Startup) ที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป

 

 

        นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการดูแลและให้คำแนะนำจากอาจารย์ณัฐวรรธน์  ศรีสุข ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล