รวมพลังเด็กอีเว้นท์ฯ ปลุก Soft Power โชว์เสน่ห์แบบไทยไทย


2023-02-16   419 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท Muse K Agency และ ห้างสรรพสินค้า Future Park และ Zpell จัดโครงการ “หยุมหัว กระชากไอเดีย ปลุกเมืองให้มีชีวิต” นำเสนอการสร้างสรรค์พื้นที่ด้วย Experience Design ผ่าน Soft Power ของพลังนักคิดจากคนรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาการผลิตอีเว้นท์ฯ ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตั้งแต่กระบวนการสร้างสรรค์ ผลิตงาน ตลอดจนจัดงานบนพื้นที่จริงอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับเกียรติจาก คุณกิ่งแก้ว  สุนทรเจริญนนท์ Business Development & Creative Director บริษัท Muse K Agency และคุณอดิศักดิ์  บางโม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาด ห้างสรรพสินค้า Future Park และ Zpell เป็นผู้ตั้งโจทย์งานครั้งนี้ โดยนักศึกษาสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน Pitching อย่างเต็มที่ ต่อตัวแทนผู้บริหาร คณาอาจารย์ ที่ร่วมตัดสินและคัดเลือกผลงานไอเดียที่ดีที่สุด 2 งาน เพื่อจัดงานจริง ผลงานที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ งาน “ลิ้มลอง A Taste Of Drink” และงาน “คู่เหนียว Market”

 

 

        ลิ้มลอง A Taste Of Drink กับการนำสมุนไพรไทยที่หลายๆ คนมองข้ามหรือคาดไม่ถึง ยกระดับด้วยประสบการณ์ใหม่ที่เชิญชวนให้ทุกคนได้สัมผัสและลิ้มลอง ในรูปแบบเครื่องดื่ม Mocktail สูตรพิเศษ

 

 

        คู่เหนียว Market Creative Market ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวจากจังหวัดเชียงรายที่ได้รับสมญานามว่าเป็น «ราชาแห่งข้าวเหนียว» ทั้งคุณสมบัติและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ หยิบยกเอาเรื่องราวต่างๆ มาสร้างสรรค์และนำเสนอให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น