มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา

BANGKOK UNIVERSITY 

The Graduate School Academic Calendar 2018

Download click

 

APPLICATION PERIOD

DOCTORAL PROGRAMS / MASTER’S PROGRAMS 

Application Period                                                         January 3 - July 25, 2018 

Oral Examinations                                                       January 27 - July 28, 2018 

Announcement of Results of Entrance Examinations January 31 - August 1, 2018 

Registration for 2018 Entrants                                    February 10 - August 3, 2018 

Orientation Program                                                   August 4, 2018

 

SUMMER SESSION 2017 

Registration (for 2017 Entrants)                              April 19 - 21, 2018 

Classes Begin                                                        June 4, 2018 

Adding and Dropping Period                                 June 7- 9, 2018 

Withdrawing Period                                               July 16 - 25, 2018 

Last Day of Classes                                             July 25, 2018 

Final Examination Period                                     July 26 - August 1, 2018 

 

PRELIMINARY COURSE (2018 Entrants) 

Classes Begin                                                 July 14, 2018 

Last Day of Classes                                       August 3, 2018

 

FIRST SEMESTER 2018 

Registration (for 2017 Entrants)                   July 24-26, 2018 

Classes Begin                                              August 6, 2018 

Adding and Dropping  Period                       August 9 - 11, 2018 

Withdrawing Period                                      November 12 - December 2, 2018 

Last Day of Classes                                     December 2, 2018 

Final Examination Period                             December 8 - 16, 2018 

 

SECOND SEMESTER 2018 

Registration                                                   November 21 - 23, 2018 

Classes Begin                                               January 14, 2019 

Adding and Dropping Period                         January 17 - 19, 2019 

Withdrawing Period                                       April 22- May 25, 2019 

Last Day of Classes                                      May 25, 2019 

Final Examination Period                             June 2 - 8, 2019

 

SUMMER SESSION 2018 

Registration                                                 April 24 - 26, 2019 

Classes Begin                                             June 10, 2019 

Adding and Dropping Period                      June 13 -15, 2019

Withdrawing Period                                    July 22 - 27, 2019

Last Day of Classes                                   July 27, 2019

Final Examination Period                           August 3 - 11, 2019