คอร์สอบรมวิชาชีพ Introduction to DaVinci Resolve 18 Certification Class

หัวข้ออบรมภายในคอร์ส
- Beginning a project
- Assembling a rough cut
- Moving clips in the timeline
- Refining a timeline
- Color correction quick start

จัดสอบ End User ผู้ที่สอบผ่านการวัดผลจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก Blackmagic Design
และสามารถเข้าอบรมและสอบใน Level Trainers ได้

- อบรมวันอาทิตย์ที่ 23, 30 เมษายน 2566 และ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น.
- ณ C4-208 อาคาร C4 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

ค่าสมัคร (รวมอาหารกลางวันและของว่าง)
-สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ราคา 4,500 บาท
-สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 6,000 บาท
(ค่าสมัครรวม VAT แล้ว)

ลงทะเบียน คลิก

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02 407 3888 ต่อ 2434
อีเมล : dctc@bu.ac.th
Inbox : Digital Media and Cinematic Arts Training Centre