โครงการพัฒนาพื้นฐานทักษะอาชีพด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เพื่องานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
(The Fundamentals of 3D Animation & VFX Workshop)


หัวข้ออบรม 3D Animation
- Maya Interface & Layout
- Modeling
- UV & Texturing
- Lighting & Rendering

หัวข้ออบรม VFX
- Track Matte
- Keying Greenscreen
- 3D & 2D Tracking
- Matte Painting

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าทั้ง 3D Animation และ VFX ให้ครบตลอดการอบรม

ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียน คลิก

- เริ่มอบรมวันที่ 23 เมษายน ถึง 18 มิถุนายน 2566 (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น.
- ณ C2-108 อาคาร C2 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02 407 3888 ต่อ 2434
อีเมล : dctc@bu.ac.th
Inbox : Digital Media and Cinematic Arts Training Centre