BUI เปิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน กับ PepsiCo Services Asia


2023-01-11   401 อ่านแล้ว

 

        หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการออกแบบ ร่วมกับ บริษัท PepsiCo Services Asia Ltd., (Head Office) บริษัทผู้นำด้านการออกแบบที่ได้รับรางวัลกว่า 1,000 รางวัลและเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ PEPSICO DESIGN ASIA@BUI ภายใต้ธีม Design & Innovation เปิดโอกาสให้นักศึกษาเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน พร้อมทั้งจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบในรายวิชา IDM354 Art Direction ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ด้วยการมอบโจทย์และการจัด Pitching  เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับบริษัท 

 

 

        นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ Tim  Arrowsmith หนึ่งในผู้อำนวยการออกแบบที่มีประสบการณ์มากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกพร้อมกับทีมวิทยากรจาก Design & Innovation ของ PepsiCo จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ต่างให้แก่นักศึกษา หลังจบกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกงานกับบริษัทในช่วงภาคฤดูร้อนต่อไป