คณะบริหารธุรกิจ เสริมทักษะนักศึกษา ด้วยการตลาดดิจิทัล


2022-12-19   211 อ่านแล้ว

 

        หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม “DMK Forum 2022” ที่เป็นการเรียนรู้พิเศษในรายวิชา DMK421: Seminar in Digital Marketing เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

 

        โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบริษัทพันธมิตร ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำเข้าร่วมบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกฤตธี  มโนลีหกุล Managing Director บริษัท Tencent (Thailand) บรรยายในหัวข้อ “The New Dawn of Marketing Technology” ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 อาคาร C2 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

 

 

        นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ประกอบด้วย

        ดร.วิทย์  สิทธิเวคิน จาก The Standard Morning Wealth บรรยายในหัวข้อ Digital Marketing & Automotive Industry

        คุณบุณย์ญานุช  บำรุงทรัพย์ จาก YOURNEXTTU BY SEAC บรรยายในหัวข้อ The Idol The Idea ถอดรหัสความสำเร็จของบุคคลต้นแบบ

        คุณวณัส  คะเนเร็ว จาก MINTO Thailand บรรยายในหัวข้อ Mascot Ambassador & Character Design

        คุณกรรภิรมย์  วิเศษสิงห์ (พู่กัน) Tiktoker บรรยายในหัวข้อ สร้าง Content ให้ ปัง บน TikTok

        คุณชลิพา  ดุลยากร (นะโม) Tiktoker บรรยายในหัวข้อ  Friendship Online 2022 สร้างมิตรภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบคนยุคใหม่

        คุณภาสวีร์  ลพอุทัย จาก TikTok พ่อมีเธอ บรรยายในหัวข้อ สร้างตัวตนบน TikTok ให้ปังไปกับ พ่อมีเธอ

        และคุณโอชวิน จิรโสตติกุล เจ้าของเพจ Future Skill บรรยายในหัวข้อ  Disruptive Learning การเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อให้ทันต่อเทรนในอนาคต เป็นต้น