เด็ก BU ร่วมสืบสาน “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”


2022-10-27   469 อ่านแล้ว

 

        สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และกลุ่ม BU Creative Dance ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ Educational Institute Support Activity (EISA) งานแสดงผลงานการออกแบบผ้าขาวม้ารูปแบบแฟชั่นโชว์จากฝีมือของนักศึกษา ในพิธีเปิดงานผ้าขาวม้าทอใจ 2565 ภายใต้ธีม The Future Is Bright แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา รวมถึงการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Performance Show

 

 

        ภายในงานจัดแสดงงานเต้นรำ Dance Battle With Metaverse ฝีมือจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมและงานแสดง Fashion Show จาก 13 มหาวิทยาลัยในรูปแบบ Motion Graphic ร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตสดใสที่รอเราอยู่เสมอ ฝีมือการออกแบบจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ปิดท้ายด้วยการแสดงเต้นรำโดยกลุ่ม BU Creative Dance

 

 

        การดำเนินงานครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 4 ได้ลงมือปฏิบัติทำงานจริง ผ่านรายวิชา FD472 Theme Studies for Fashion Show ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ