BUI เปิดบ้านจัดงาน BUI Ambassador and Homecoming 2022


2022-09-27   502 อ่านแล้ว

 

        หลักสูตรนานาชาติจัดกิจกรรม “BUI Ambassador and Homecoming 2022” เปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติแสดงความสามารถบนเวที เพื่อเฟ้นหา BUI Ambassador 2022 ทูตตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  

 

 

        ขอแสดงความยินดีกับ Francis Julien  Fernandes นักศึกษาสาขาวิชา International Tourism and Hospitality Management ได้รับการคัดเลือกเป็น BUI Ambassador 2022 และ Phone Swan  Pyae นักศึกษาสาขาวิชา Marketing ได้รับ 2 รางวัล คือ BUI Ambassador 2022 และ Popular Vote

 

 

        กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาทั้งจากหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติจากคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการแสดงร้อง เล่น เต้น ที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เต็มเปี่ยมด้วยความสนุกสนานกับเกมต่างๆ อีกมากมาย