คณะศิลปกรรมฯ จับมือพันธมิตร SC GRAND จัดกิจกรรม Master Class มอบเส้นใยนวัตกรรมให้นักศึกษา


2022-09-20   372 อ่านแล้ว

 

        สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีรับมอบเส้นใยนวัตกรรมจากบริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด (SC GRAND) บริษัทผลิตและจำหน่ายสิ่งทอรีไซเคิล โดยมี ดร.ปทิตตา  นิรันพรพุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คุณวัธ จิรโรจน์  พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณธีรธัช  ธนินท์เบญจกุล (Head Designer) เป็นตัวแทนในการพิธีรับมอบเส้นใยนวัตกรรม

 

 

        นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ในรูปแบบ Master Class ในวิชา FD 171 Textile Material and Construction หัวข้อกระบวนการทำเส้นใย Sustainability สู่งานออกแบบในภาคธุรกิจ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้นักศึกษานำเส้นใยนวัตกรรมนำไปสร้างสรรค์สิ่งทอรูปแบบใหม่ต่อไป