คณะบัญชี นำทีมองค์กรพันธมิตรชั้นนำ พัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ


2022-09-19   341 อ่านแล้ว

 

        คณะบัญชี ผนึกพลังความร่วมมือกับ 2 องค์กรพันธมิตรชั้นนำระดับนานาชาติ ได้แก่ MAZARS (Thailand) Co., Ltd. และ Ngernturbo Co., Ltd. จัดโครงการ Global Professional Firms Career Roadshow Co Campus 2022 เพื่อพัฒนา Professional Skill และติดปีกความเป็นมืออาชีพด้านบัญชีให้กับนักศึกษา ก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพให้ประสบความสำเร็จ มีงานทำและเงินเดือนสูงเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ