เด็ก ITI ฉายแววระดับโลก รับตำแหน่ง Microsoft Ambassadors


2022-08-30   743 อ่านแล้ว

   

        ขอแสดงความยินดีกับ 3 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง "Microsoft Learn Student Ambassadors” จัดโดยบริษัท Microsoft บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีระดับโลก โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Microsoft Learn Student Ambassadors จะได้รับสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งหมด รวมทั้งการสอบ Certificate โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สำคัญได้เข้าร่วม community กับผู้เชี่ยวชาญ ร่วมทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท สร้างโอกาสให้เข้าทำงานในบริษัทหลังเรียนจบ

        โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีนักศึกษาได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง "Microsoft Learn Student Ambassadors”

        นายพีรณัฐ  อุณหะนันท์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) ได้รับแต่งตั้งเดือนสิงหาคม 2021 ถือเป็นนักศึกษาคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง Microsoft Learn Student Ambassadors

 

 

 

        นายธรณินทร์  ขุนไชยแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) ได้รับแต่งตั้ง Microsoft Learn Student Ambassadors เดือนกุมภาพันธ์ 2022

 

 

        และนางสาวปภัสสิริย์  อภิไพบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับแต่งตั้ง Microsoft Learn Student Ambassadors เดือนสิงหาคม 2022

 

 

        โครงการ Microsoft Learn Student Ambassadors แฟ้นหานักศึกษาที่มี Passion ทางด้านเทคโนโลยี พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและเผยแพร่เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัย และถือเป็นโอกาสสำคัญในสายเทคโนโลยีสำหรับการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำระดับโลก