เด็ก New Gen Artist เปิดกระเป๋า Showcase สุดปังก่อนเรียนจบ


2022-08-25   583 อ่านแล้ว

 

        สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Unlocking: The Suitcase Art Project of Emerging Contemporary Artists from Bangkok University” ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาทุน VA Scholarship: Innovative Artist Project (ทุน New Gen Artist) ภายใต้คอนเซปต์เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับชีวิต สร้างสรรค์ผลงานภายในกระเป๋า พร้อมออกเดินทางแบ่งปันเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้รับเกียรติจากคุณเพชร  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมรับชมผลงานของนักศึกษา และดร.ถิรพล  วงศ์สอาดสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีสายวิชาการ และรักษาการคณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ กล่าวเปิดงาน

 

 

        พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษ Wilson  Yeung ภัณฑารักษ์จากต่างประเทศ เป็นภัณฑารักษ์สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ ให้คำแนะนำในการจัดนิทรรศการ พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “Curatorial and History of (Art) Exhibition” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นศิลปินร่วมสมัยจากประสบการณ์ตรงในการทำงานร่วมกับ curator ชาวต่างประเทศ ได้เรียนรู้การบริการจัดการนิทรรศการทั้งในพื้นที่จริง และ online พร้อมฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้าง international skill ที่สำคัญผลงานของนักศึกษายังได้รับโอกาสนำเสนอในต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการเป็นที่รู้จักและเติบโตในฐานะศิลปินระดับนานาชาติหลังเรียนจบ

 

 

เจ้าของครีเอทผลงาน Showcase สุดสร้างสรรค์

1. นายพลพุทธ  เข็มนาค

2. นางสาวเมธาพร  เทพกาญจนา

3. นายพงษ์นรินทร์  ศิริ

4. นายพิพัฒน์พงศ์  ศรีเพ็ง

5. นางสาวสุปรียาภรณ์  คงชื่น

6. นางสาวชัญญา  ชุณหเพสย์

โดยมี ดร.คธา  แสงแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาและดูแลตลอดโครงการ