อาจารย์คณะมนุษย์ฯ ร่วมทีมที่ปรึกษาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน


2022-07-26   182 อ่านแล้ว

 

        อาจารย์สุถี  เสริฐศรี อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการโรงแรม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่ปรึกษาโครงการ “สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 4” จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งสร้างงาน สร้างความสุข ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้เกิดสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากทุนปัญญาสร้างสรรค์ โครงการปีนี้คัดเลือกชุมชน 10 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และเมืองรอง เพื่อเข้าร่วมเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนา โดยชุมชนบ้านแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภายใต้คำปรึกษาอาจารย์สุถี  เสริฐศรี ด้านการพัฒนาสูตรและดีไซน์อาหารเพื่อดึงเสน่ห์และอัตลักษณ์ของอาหารออกมาอย่างสร้างสรรค์

 

 

1 ในที่ปรึกษา 4 ชุมชนจาก 10 ชุมชน

        “อาจารย์ได้มีโอกาสมาเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาจาก 10 ชุมชน ผมรับหน้าที่ดูแล 4 ชุมชน คือ ชุมชนนางเลิ้ง จ.กรุงเทพฯ วัลลภาฟาร์ม จ.ลพบุรี ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี และชุมชนบ้านแหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม โดยทางทีมของเรามีอาจารย์ที่มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาและหลากหลายตามความถนัดที่ได้ลงมาช่วยดูแลให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้คำแนะนำออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำเสนอเมนูอาหารที่ชูของดีประจำชุมชน ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเป็นจุดขายของชุนชมให้เกิดการขับเคลื่อนผลักดันอาชีพที่ยั่งยืนและพี่ๆ สามารถดำเนินการต่อยอดได้”

 

 

รางวัลที่สุดของความภูมิใจ

        “ชุมชนที่เราเป็นที่ปรึกษาอย่างชุมชนบ้านแหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลชนะเลิศแต่รางวัลนี้กับพี่ๆ ที่เป็นเจ้าของชุมชนบ้านแหลมใหญ่นี่คือที่สุดในความภูมิใจของพวกเราทีมปรึกษาทุกคน เพราะชุมชนบ้านแหลมใหญ่เป็นชุมชนใหม่ที่ยังไม่มีการชูวัตถุดิบอย่างปลาทูแดดเดียว น้ำตาลมะพร้าวมายกระดับ หรืออัตลักษณ์การท่องเที่ยวที่ชวนรับบรรยากาศอันสดชื่นจากธรรมชาติทั้งกลางวันและกลางคืนเลยถือเป็นชุมชนใหม่ทางการท่องเที่ยวที่น่าจับตามอง และการได้รับรางวัลในครั้งนี้เกิดจากพี่ๆ ในชุมชนช่วยกันนำเสนอ ช่วยกันคิด ช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของชุมชน เพื่อให้เราทีมที่ปรึกษามาตกผลึกจนได้เป็นจุดขายและสร้างแลนด์มาร์กของชุมชนประมงที่อาจารย์จะเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนได้อย่างสนุกและตอบโจทย์ BCG Model ได้อย่างยั่งยืน”

 

 

นำประสบการณ์จริงสู่คลาสเรียนเพื่อเด็ก BU

        “จากประสบการณ์จริงที่ปรึกษาด้านโภชนาการอาหารให้กับพี่ๆ ในชุมชนแล้ว อาจารย์เองก็ได้นำประสบการณ์จริงมาประยุกต์ต่อยอดในคลาสเรียนถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาในคลาสเรียนได้เรียนรู้คิดต่อยอดพัฒนาการที่หยิบยกวัตถุดิบใกล้ตัวหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นชุมชนบ้านเกิดของเรามายกระดับแปลงร่างเปลี่ยนโฉมให้น่าทานและที่สำคัญคือความอร่อยที่ต้องใส่ใจกับผู้ทานที่คัดสรรนำวัตถุดิบของดีมารังสรรค์ให้เป็นเมนูที่สามารถลงมือทำได้จริง สร้างการเรียนรู้ผ่านความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดเป็นคลาสเรียนสนุกโดยนำวัตถุดิบในชุมชนของไทยเรามาสร้างสรรค์และเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของไทยต่อยอดให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสากล”

 

 

        โดยโครงการในครั้งนี้ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด นักออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ คณาจารย์และดีไซน์เนอร์ ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดทำคู่มือและโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเพิ่มช่องการตลาด ขยายฐานกลุ่มลูกค้าและเผยเเพร่เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

        เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการสินค้าชุมชนจาก 10 ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ “สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 4” จัดขึ้น ณ สนามบินน้ำ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565