เด็กสถาปัตย์ฯ ลุยโจทย์จริงสร้างผลงานออกแบบสุดท้าทาย


2022-07-12   1368 อ่านแล้ว

 

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านการออกแบบที่มากกว่าแค่การเรียนรู้ในห้องเรียน ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกัน โดยนักศึกษาได้แสดงผลงาน​​การ​ออกแบบ​สถาปัต​ย​กรรม​แบบ​ Modular และการ​ออกแบบ​ภายใน​ ตั้งแต่​องค์​ประกอบ​ระดับ​ชั้น​วางและแผนก​ไป​จน​ถึง​ภาพ​รวม​ของ​บรรยากาศ​ภายใน

        กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากนักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการออกแบบผ่านการลงมือทำแล้ว นักศึกษาที่ชนะเลิศการออกแบบได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อีกด้วย

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

1. น.ส.พรรณรินทร์  พรหมมณี

2. น.ส.อภิสมัย  พลคำมาก

3. น.ส.เยาวเรศ  แสงเหลา

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  

1. น.ส.ธารน้ำฟ้า  มะหมัด

2. น.ส.ปัสสนา  หมั่นสมัคร

3. นายพงศ์ภัค  พิทักษ์เจริญวงศ์