BUI จับมือ Swiss Education Group ออกแบบหลักสูตรการบริการพิชิตใจลูกค้า


2022-06-29   213 อ่านแล้ว

 

        สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ Swiss Education Group, Swiss Education Professionals และ Swiss Hotel Management School จัดโครงการอบรมหลักสูตร Customer Experience Design ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ด้านการออกแบบประสบการณ์การบริการลูกค้าให้มีคุณภาพและสร้างความประทับใจ

 

 

        นักศึกษาที่ร่วมอบรมได้ฟังบรรยายและนำเสนอโปรเจกต์กับผู้เชี่ยวชาญตรงจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศไทย พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานที่โรงแรมห้าดาว ณ Siam Kempinski โดยมี ผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีหลักสูตรนานาชาติ อาจารย์กาญจนา  พากโพธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ Mr. Paul  Caunter จาก Swiss Education Group และ Mr. Jorge  Duraes  Barbosa จาก Swiss Education Professionals เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม