เด็กสถาปัตย์ฯ ออกแบบแลนด์มาร์ก สวนสาธารณะปทุมธานี


2022-06-28   1509 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทีม BU_V และ ทีม BU_V 05 รับรางวัลชมเชย รอบชิงชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ พร้อมด้วยทุนการศึกษาทีมละ 20,000 บาท จากการเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดการออกแบบ The Landmark Rangsit "ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้ำจากพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5" ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์  โดยมี ผศ.ปรีชญะ  โรจน์ฤดากร และ ผศ.สุชน  ยิ้มรัตนบวร เป็นที่ปรึกษาโครงการ