เด็กอีเว้นท์ฯ ครีเอท “รสมือยมจินเดย์” หวนคืนรสชาติให้หายคิดถึง


2022-06-22   265 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดโครงการ “ยมจินเดย์” โครงการเล่าเรื่องพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือกับทาง Ecosystem กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (PTTGC) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) หอการค้าจังหวัดระยอง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

        โดยทางทีมนักศึกษาสาขาการผลิตอีเว้นท์ฯ ได้ออกแบบงานอีเว้นท์ในคอนเซปต์ “รสมือยมจินเดย์” ก่อนเนรมิตสร้างสรรค์ฝีมือได้มีลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากคนในพื้นที่ให้ตอบโจทย์นำเสนอผ่านการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ให้ชวนคิดถึงวันวาน

 

 

        ในโซน “รสมือยมจินเดย์” ภูมิใจนำเสนอเมนูเด็ดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้ผู้คนที่เข้าร่วมงานได้หวนระลึกถึงวันวานของถนนยมจินดาในอดีตอีกครั้ง ในรูปแบบ Creative Kitchen กิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีรายได้ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทั้งการออกบูธร้านค้า Workshop ทำอาหารท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมดนตรีร่วมกับคนในพื้นที่ โครงการนี้ได้รับเกียรติจากคุณกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร Chairperson of the Board, KASIKORNBANK PCL (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) เข้ามาเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยอง ถนนยมจินดา