เด็กอีเว้นท์ฯ ยกทีมลงมือทำงานจริงผ่านโปรเจกต์ “Mango Art Festival”


2022-06-20   246 อ่านแล้ว

 

 

        ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดนิทรรศการและการประชุม ร่วมกับ MANGO ART FESTIVAL CO,. LTD โดยความร่วมมือทาง Ecosystem ที่มีความเข้มแข็งและมีชื่อเสียงด้านศิลปะ จัดเทศกาลศิลปะ “Mango Art Festival” ที่รวมศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกัน ได้แก่ Gallery, Independent Artist, Product Design, Craft Accessories Food & Beverage, Performance, Fashion Show และ Talk จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ River City

 

 

        โปรเจกต์ความร่วมมือเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการผลิตอีเว้นท์และไมซ์ผ่านประสบการณ์จริงภายใต้โครงการ “โปรเจกต์ความร่วมมือกับ Mango Art”

 

 

        ความร่วมมือดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาจำนวน 23 คน ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในทีมงานจัดงานในตำแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Art Director, Coordinator, Stage, Graphic Designer, Media, กองอำนวยการ และลงทะเบียน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับทั้งประสบการณ์จริงโดยตรง รวมถึงได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการในการดูแลเป็นอย่างดีทุกคน