สุดล้ำ คณะศิลปกรรมฯ เปิดเวทีโชว์ผลงาน REBRANDING ของนักศึกษา ผ่านโลก METAVERSE


2022-06-10   253 อ่านแล้ว

 

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการโครงการ NFT REBRAND - TERO : METAVERSE EXHIBITION ในรายวิชา FD371 FASHION BRANDING ด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สโมสรโปลิศเทโร เอฟซี และ EISA โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผศ.ดร.ณัฐสุภา  เจริญยิ่งวัฒนา และอาจารย์ดาลิตา  เกตุศักดิ์

 

 

     

 

         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษาให้ก้าวทันต่อกระแสโลกที่เข้าสู่ตลาด NFT และ METAVERSE นักศึกษาได้สร้างผลงานออกแบบชุดกีฬาดิจิทัลให้แก่สโมสรฟุตบอลโปลิศเทโร เอฟซี รวมถึงได้เรียนรู้และนำเสนอผลงานเสื้อผ้า 3 มิติ ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) โดยได้รับเกียรติจากดร.ภัทรวุฒิ  ทรัพย์เย็น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำวิชา คุณธัญญะ  วงศ์นาค ผู้จัดการทีมโปลิศเทโร เอฟซี  และดร.อาชวิทธิ์   เจิงกลิ่นจันทน์ ผู้จัดการทั่วไปสโมสรโปลิศเทโร เอฟซี เป็นผู้คัดเลือกผลงานของนักศึกษาร่วมกัน

 

 

ขอบคุณรูปภาพจากสโมสรโปลิศเทโร เอฟซี