เด็กศิลปกรรมฯ โชว์เคสระดับมืออาชีพก่อนเรียนจบ


2022-06-09   426 อ่านแล้ว

 

 

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (Art Scape of Time Graduate Showcase 2022) ด้วยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และภาควิชาการออกแบบแฟชั่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาคริต  พิชญางกูร ผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการ พร้อมด้วย ดร.มัทนา  สานติวัตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผศ.สรรเสริญ  มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ และดร.ภัทรวุฒิ  ทรัพย์เย็น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คุณเลอชาติ  ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณปรียนันท์  มงคลศรี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและการตลาด ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการในครั้งนี้

 

 

       ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาคการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบ fashion film, fashion show โดยได้รับเกียรติจากคุณศิวัจน์  เลิศศศิศักดิ์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายศิลป์ ตัวแทนจาก The Mall Group เป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับเกียรติจากคุณเพชร  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมชื่นชมผลงานของนักศึกษา

 

 

        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงผลงานและศักยภาพของตนเอง เพื่อแสดงความพร้อมในการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา พร้อมเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาและสร้างโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลในวงการแฟชั่นและสิ่งทอ ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ (EmQuartier)

       นอกจากการแสดงแฟชั่นโชว์แล้ว  ยังมีการนำผลงานออกแบบของนักศึกษาไปจัดแสดงต่อเนื่องในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อให้ผู้ชมสามารถติดตามได้อย่างใกล้ชิด ณ บริเวณชั้น 1 โซน THAI DESIGNER  ห้าง EMPORIUM  ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2565

 

 


ขอขอบคุณรูปภาพ ภาคการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ