BU X Ch 3 ผนึกประสบการณ์จากวงการสื่อตัวจริง


2022-05-11   239 อ่านแล้ว

 

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ บริษัท บีอีซี เวิลดิ์ จำกัด (มหาชน) โดยมี อาจารย์อาชวิชญ์  กฤษณสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล เป็นผู้ลงนามความมือในนามคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

        โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MoU ระหว่าง บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) กับ 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง ในการร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการการเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญในวงการสื่อตัวจริง รวมทั้งพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในอนาคต