นักเขียนหนังสั้นหน้าใหม่ กับการให้ชีวิตใหม่กับอดีตผู้ต้องขัง


2022-04-28   345 อ่านแล้ว

 

        เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการ The Ex-prisoners’ Lives Projects โครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเฟ้นหานักเขียนบท และนักทำหนังสั้นนำเสนออดีตชีวิตของคนชายขอบ อย่างอดีตผู้ต้องขังให้ได้รับโอกาสในการทำมาหากิน และใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือ และความสนใจจากนักศึกษาจากหลากหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการเข้าร่วม Boothcamp ตลอดระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับมิติต่างๆ ของอดีตผู้ต้องขัง การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและการผลิตหนังสั้น จาก Coaches มืออาชีพ โดยผ่านโจทย์การพัฒนาหนังสั้นเพื่ออดีตผู้ต้องขัง

 

 

        โครงการนี้มีหนังสั้นส่งเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 18 เรื่อง จากการกลั่นกรองและพิจารณาตัดสินจากผู้กำกับ และผู้เขียนบทมืออาชีพอย่าง คุณอ๊อด บัณฑิต  ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และคุณจิม โสภณ  ศักดาพิศิษฏ์ เจ้าพ่อหนังผี ผู้กำกับ และผู้เขียนบทภาพยนตร์อย่างลัดดาแลนด์ และเคว้ง ตลอดจนทีม Coaches จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หนังสั้นที่ได้รับการพิจารณา และคัดเลือกให้ได้รับเงินรางวัลเพื่อไปผลิตหนังสั้นจริง จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

        1. เรื่อง สามีของฉันเป็นฆาตรกร โดยคุณภัทรานิษฐ์  อัครปริยงหิรัญ จากคณะบริหารธุรกิจ

        2. เรื่อง Look at me โดยคุณโกวิท  อัครสมบูรณ์ จากคณะนิเทศศาสตร์

        3. เรื่อง Chance Hero โดยคุณบูรณา  จันทร์ผง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์