BUSEM BUSINESS FAIR 2022 สร้างกำไรจากประสบการณ์จริง


2022-04-21   901 อ่านแล้ว

 

        คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) จัดกิจกรรม BUSEM BUSINESS FAIR 2022 ให้นักศึกษาเปิดตัวธุรกิจและสัมผัสกับประสบการณ์กระบวนการลงมือทำธุรกิจจริง โดยมี ดร.วุฒนิพงษ์  วราไกรสวัสดิ์ คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และคุณดวงตา  พงษ์วิไลย์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมเปิดงาน

       

 

        ภายในงานพบกับการเปิดตัวธุรกิจของนักศึกษาจากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ที่ทุกคนมาช้อป ชิม กับร้านค้ามากมาย อาทิ แคปวัว ชมพู่อบแห้ง มะม่วงทอดกรอบไร้น้ำมัน เทียนหอมสุดคิวท์ สินค้าแฟชั่น และผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ พร้อมรับฟังเสียงเพลงสุดไพเราะตลอดทั้งงาน

 

 

        ประสบการณ์การลงมือทำในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการออกบูธขายสินค้า ตั้งแต่เตรียมตัวก่อนการออกบูธ ตกแต่งหน้าร้าน รู้จักทำการตลาดเพื่อให้ลูกค้าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าทำให้ทราบถึงมุมมองของลูกค้าที่มีต่อสินค้าของนักศึกษา และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้