อาจารย์และนักศึกษา BUBUS ลงพื้นที่ให้เทคนิคสร้างยอดขายดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ปัง


2022-03-24   307 อ่านแล้ว

 

        ทีมคณาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาโครงการ MCA (Marketing Consulting Agency) ภายใต้วิชา MK 418: Entrepreneurial Marketing ได้ร่วมลงพื้นที่ เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติให้กับผู้นำชุมชนและผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าแบรนด์ไฉไล ในหัวข้อ “การจัดทำเว็บไซต์แบบใช้งานได้ทันที เทคนิคการโปรโมทสินค้าผ่าน Facebook และ Shopee ให้ปัง” โดยมี อาจารย์กิตติภูมิ  ศุภมนตรี เป็นวิทยากร และทีมนักศึกษาเป็นผู้ช่วยปฏิบัติการ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Young Designer #2 X บริหารธุรกิจ ภายใต้การสนับสนุนโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ ชุมชนบ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด