BUBUS x FitAuto ร่วมสร้างประสบการณ์จากโจทย์ธุรกิจชั้นนำสู่คลาสเรียนจริง


2022-02-17   521 อ่านแล้ว

 

        นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ยกทีมรับรางวัลประกวดแผนธุรกิจ Fit Auto ในโครงการ The Mastermind: Business Idea Competition โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาผ่านการแก้ปัญหาโจทย์ธุรกิจจริงจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัท FitAuto ในเครือ ปตท. ร่วมให้โจทย์ธุรกิจและเป็นกรรมการตัดสินการประกวด