เด็กมนุษย์ฯ สุด Exclusive “อร่อยล้นฟ้า ไม่ต้องบินก็ฟินได้”


2022-01-05   1545 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน  คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมนำนักศึกษาเข้าใช้บริการภัตตาคาร Royal Orchid Dining Experience ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อร่อยล้นฟ้า ไม่ต้องบินก็ฟินได้” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การให้บริการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากลและได้สัมผัสบรรยากาศบริการบนเครื่องบินผ่านมื้ออาหารในชั้นธุรกิจ (Business Class)

 

 

        ทั้งนี้ทางภาควิชาเชิญพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านเมนูอาหารที่ให้บริการ วิธีการ Present เมนูอาหารให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน Menu Ingredients และวิธีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงวิธีการรับประทานอาหารตามหลักมาตรฐานสากล (Dining Etiquette) ณ สำนักงานใหญ่การบินไทย