ม.กรุงเทพ จับมือ แมจิก บ๊อกซ์ ดิจิตอล เฟ้นหาเด็กฝีมือดีสร้างกลยุทธ์และคอนเทนต์ให้ปัง


2022-01-05   2002 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับบริษัท แมจิก บ๊อกซ์ ดิจิตอล จำกัด จัดโครงการ Better Than Content Contest เฟ้นหาสุดยอดนักสร้างกลยุทธ์ด้านการสร้างคอนเทนต์ที่จะได้โอกาสร่วมทำงานกับทางบริษัทเป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี โครงการนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณากว่า 300 คนจาก 38 ทีมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานจากโค้ชวูดดี้ คุณวุฒินันท์  พึ่งประยูร Coach Manager และโค้ชอ๋อง คุณกรชาล  กฤตยาตระการ Live-Streamer Recruiter ที่มาให้ความรู้เพื่อต่อยอดสร้างคอนเทนต์ในแบบของการเป็น Content Creator ที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และการสร้างคอนเทนต์บน Digital Platform เพื่อเป็นอาชีพในอนาคตได้ โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมเป็นที่ตั้ง   

 

       

        นักศึกษา 38 ทีมได้พบกับโค้ชตลอด 4 สัปดาห์โดยแบ่งเป็นการให้ความรู้ 3 สัปดาห์แรก และระหว่างทางมีการคัดเลือกนักศึกษา 10 ทีมสุดท้าย Showcase ผลงานในสัปดาห์ที่ 4 ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 38 ทีมได้รับคอมเมนต์จากโค้ชเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดและสามารถนำ Project ที่คิดกลยุทธ์ไว้ไปเริ่มสร้างเพจหรือ Account ของตัวเองต่อไป

        จาก 38 ทีม ทีมที่ชนะเลิศได้มีโอกาสร่วมทำงานกับทางบริษัท คือ ทีม My Body My Choice ที่เน้นการสร้างคอนเทนต์ส่งเสริมเรื่องการเคารพด้านความหลากหลายในการแต่งกายในเพศ วัยและสีผิวที่แตกต่างกัน นำทีมโดยปภาวรินท์  จงเกษกรณ์, วิสสุตา  เมืองชล, อาทิตยา  บุญเพ็ญ, ยศกร  มั่งมีล้น, นพนันท์  ทองเครือเกษตร, พีระพัฒน์  สุขสอาด, ภูริวัจน์  ฉัตรสุริยันวุฒิ, ศรัณย์  เทียรธวัช, กันต์ภพ  คล้ายสุบรรณ์, และธีรวัฒน์  โรจนเบญจกุล โดยมีดร.วิมวิริยา  ลิ่มกังวาฬมงคล เป็นอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ