คณะบัญชี ผนึก 2 องค์กรชั้นนำเทรนสกิลวิชาชีพบัญชีตอบโจทย์ระดับนานาชาติ


2021-09-08   437 อ่านแล้ว

 

      คณะบัญชี ผนึกพลังความร่วมมือกับ 2 องค์กรพันธมิตรชั้นนำด้านวิชาชีพบัญชีระดับนานาชาติ ได้แก่ Mazars (Thailand) Ltd. และ Ngernturbo Co., Ltd. จัดโครงการ Global Professional Firms Career Roadshow Co Campus 2021 ขึ้นทางออนไลน์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และวันที่ 3 กันยายน 2564 โดย ดร.กรัณฑรัตน์  บุญญวัฒน์ คณบดีคณะบัญชี กล่าวต้อนรับ ทีมผู้บริหารและศิษย์เก่ารุ่นพี่ที่มาร่วมจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

        การเทรนสกิลวิชาชีพบัญชีจาก 2 องค์กรชั้นนำในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะ Professional Skills และเตรียมความพร้อมการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติ รวมทั้งได้รับโอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ต่อยอดการเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำดังกล่าวด้วย