6 คณะวิชาและวิทยาลัยนานาชาติจีน ผนึกกำลังจัด Business Master Class (Online)


2021-05-17   1630 อ่านแล้ว

 

 

        คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน คณะบัญชี และวิทยาลัยนานาชาติจีน ผนึกกำลังจัดโครงการ Business Master Class (Online) ในหัวข้อ Personal Data Protection: Business Concerns and Application โดยสร้างความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินธุรกิจให้กับนักศึกษา  

 

 

       โดยกิจกรรมจะมีการเสวนา โดยคุณนราวดี  บัวเลิศ President, Lebua Hotels & Resorts ดร.อุดมธิปก  ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และรองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และคุณศิรัญญา  หรูวรรธนะ Partner บริษัท Baker & McKenzie Ltd. โดยมี ผศ.ดร.ศิริชัย  มงคลเกียรติศรี คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาและมีการจัดกิจกรรม Workshop แข่งขันในการแก้ไขกรณีศึกษา โดยมีทีมคณาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษาและดร.อุดมธิปก  ไพรเกษตร เป็นผู้ตัดสินและให้ข้อเสนอแนะ