BU ร่วมปลุกพลังคนรุ่นใหม่สร้างอัตลักษณ์ผ้าขาวม้าทอมือ


2020-09-23   499 อ่านแล้ว

     

     ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ระหว่างภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาของโครงการ EISA กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสร้างอัตลักษณ์งานผ้าขาวม้าทอมือเพื่อปลุกพลังคนรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Creative Young Designers ภายในงานมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

 ขอขอบคุณภาพสวยๆ จากเพจ Police Tero FC