เด็กศิลปกรรมฯ ออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อผลิตและจำหน่ายจริง


2020-09-21   579 อ่านแล้ว

 

       สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผลงานการออกแบบแฟชั่นชุดกีฬา เพื่อนำไปผลิตและจัดจำหน่ายในร้านซุปเปอร์สปอร์ตทั่วประเทศภายใต้แบรนด์  S SPORT และ FILA ตามความร่วมมือด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการออกแบบประยุกต์ให้เหมาะสมกับโจทย์จากภาคธุรกิจ โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้บริหารของบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด  ร่วมเป็นเกียรติในงาน